augmentace prsů

Je pro vás augmentace prsů vhodná?

Kdy ženy uvažují o augmentaci prsou? Ve chvíli, kdy začnou být nespokojeny se svými prsy. Přichází k nám na konzultaci a hledají řešení.

Přibližně u poloviny žen je důvodem návštěvy nespokojenost se vzhledem prsů. Jedná se o ženy, které neměly během života nikdy pohledná prsa a tvar prsů nemá souvislost s těhotenstvím, kojením, změnou hmotnosti apod. U těchto žen, pokud mají dostatečný objem žlázy doporučujeme modelaci poprsí, pokud je však objem žlázy minimální, nebo žláza není v dolních kvadrantech vyvinuta (tzv. tuberozní prsa) tak modelaci prsou s augmentací prsním implantátem.

Druhá polovina žen, které se na nás obrací, jsou ženy, které mají normální tvar a prsa jsou buďto malá, nebo povolená, tady jsou výsledky s použitím prsního implantátu nejlepší.

Abychom mohli doporučit nejvhodnější řešení, je nezbytná osobní konzultace s plastickým chirurgem. Obecně lze však říci, že pokud již má žena příliš povislá prsa, samotná augmentace problém neřeší a je třeba zvolit modelaci poprsí, nebo augmentaci prsou s modelací. A pokud má žena malá, pevná prsa nebo prsa s počínajícím poklesem, obvykle je řešením zvětšení (zpevnění) poprsí.

zvětšení malých pevných prsou
vypnutí povolených prsou
tuberozní prsa

Konzultace zvětšení prsů s plastickým chirurgem

Plasticka chirurgie LAUREA Trupar Brno (1)14

Abyste se dokázala správně rozhodnout, zda podstoupit zvětšení poprsí a především jakého plastického chirurga zvolit, je třeba mít dostatečné množství pravdivých a odborných informací. Osobní konzultace s plastickým chirurgem je v tomto případě nezbytná. Problematika zvětšení prsů se neustále vyvíjí a pokud si dáte tu práci, že navštívíte 2-3 pracoviště, kde zákrok nabízejí, zjistíte, že jsou mezi lékaři někdy i diametrální rozdíly v názorech, jak řešit Vaše konkrétní potíže, o úrovni konzultace nemluvě.

Konzultace u nás trvá cca 1 hodinu a dozvíte se na ní všechny potřebné informace – zda je pro vás zákrok vhodný, zda zvolit anatomické, kulaté či ergonomické implantáty. Dozvíte se, jak zákrok probíhá, jaká jsou rizika během operace, v časném pooperačním období a s odstupem času v dalších letech po operaci. Součástí konzultace je změření rozměrů hrudního koše a prsů, tak abychom byli schopni vybrat co nejpříhodnější prsní silikonový implantát. Musíte si uvědomit, že implantáty se nevyrábějí na míru konkrétní pacientky, ale naopak, chirurg se snaží zvolit již hotový výrobek, který bude co možná nejlépe „pasovat“ konkrétní pacientce. Výběr prsních implantátů tedy není jednoduchý a záleží hodně na zkušenostech chirurga.

Vyzkoušíte si velikosti prsních implantátů přímo v prádle, abyste měla co nejpřesnější představu o výsledné velikosti prsů.

S ohledem na množství odoperovaných pacientek jsme obvykle schopni na základě naměřených parametrů na hrudním koši ukázat Vám fotografii již odoperované pacientky s podobnou postavou a podobnými prsy s konkrétním implantátem, abyste si byla schopna udělat co nejreálnější představu o možném výsledku.

Naší prioritou je bezpečnost prováděných plastických operací, proto vždy u konzultace podrobně vysvětlujeme rizika spojená s operačním zákrokem a zvažujeme vhodnost zákroku. Zvlášť u augmentace, kdy vám jsou do těla vloženy silikonové prsní implantáty (cizí tělesa), je třeba zhodnotit váš současný zdravotní stav, prodělané a současné nemoci a zdravotní rizika.

Anatomické, kapkovité, kulaté nebo ergonomické implantáty?

Základní rozdělení prsních implantátů dle tvaru je na anatomické prsní implantáty, kapkovité prsní implantáty a kulaté prsní implantáty. Variantou kulatých implantátů jsou tzv. ergonomické implantáty s kulatou bazí a málo kohezivním gelem, které při vertikální poloze z profilu připomínají anatomický implantát, protože se hmota implantátu vlivem gravitace přesune více do dolní poloviny implantátu.

rozdíly mezi prsními implantáty

Rozdíl ve tvaru implantátů je patrný především při pohledu z profilu – u kulatého implantátu je maximum objemu uprostřed, u anatomického a kapkovitého implantátu je maximum objemu v dolní třetině. Rozdíl mezi anatomickým a kapkovitým implantátem je v bazi implantátu, přičemž kapkovitý implantát má na rozdíl od anatomického implantátu kulatou bazi.

Výběr tvaru, stejně jako výběr velikosti implantátů, záleží především na vašem současném tvaru prsů (malá pevná prsa, prsa povislá, prsa bez objemu tzv. „vykojená“ prsa, tuberózní prsa…), množství prsní tkáně, množství podkožního tuku, umístění podprsní rýhy vzhledem k hrudnímu koši, výšce postavy a případné stranové asymetrii. U každého implantátu pak rozlišujeme 3 rozměry – výšku, šířku a projekci implantátu. Na našem pracovišti nabízíme implantáty značek: MENTOR, MOTIVA.

rozměry prsních implantátů

Jak budou prsa po augmentaci veliká?

Každý výrobce má svou škálu velikostí. Výběr velikosti není nahodilou záležitostí. Pokud podstupujete první augmentaci a máte představu o velikosti, kterou požadujete, zkušený plastický chirurg je schopen přesně spočítat a vybrat implantát již při konzultaci. V 95% případů Vám umíme stanovit implantát bez zkoušení sizerem na sále, takže u nás víte přesně jakou velikost jsme vybrali před operací a nečeká Vás žádné mnohdy nepříjemné překvapení po operaci.

Pacientce poskytujeme dostatek času na výběr velikosti a možnost zkoušení různých velikostí. Během konzultace máme k dispozici vzorky velikostí různých implantátů a speciální elastické prádlo, pacientky si mohou vyzkoušet, jaký objem implantátů jim vyhovuje v mezích toho, co lze v jejich případě zvolit.

Jako výhodu konzultace na našem pracovišti považujeme možnost „osahat“ si vzorky implantátů různých výrobců, vyzkoušet, jak se liší pocitově různá kohezivita gelů na pohmat. To, jaký implantát si finálně zvolíte, ovlivní Váš život na dalších cca 12 let, kdy je v ideálním případě, že nemáte komplikace, dobré implantáty preventivně vyměnit. Ne všechna přání však lze splnit. Rozměry implantátů musí korelovat s rozměry hrudníku, chceme-li dosáhnout tvarově optimálního výsledku.

Při výběru velikosti je důležitá metodika výpočtu, která vychází z přesného poměření pacientky (výška, váha, obvod pod prsy, vzdálenost bradavek, ….). Stejné implantáty budou u různých pacientek vypadat jinak. Jak velká budou prsa s konkrétním implantátem asi nejvíce ovlivňuje projekce implantátu. Uvědomte si, že samotný údaj o objemu, či hmotnosti implantátu bez znalostí ostatních rozměrů implantátu a parametrů hrudního koše pacientky je nic nevypovídající údaj, ze kterého nejste schopni vyvodit případnou velikost prsů po operaci.

velikosti prsních implantátů

Umístění jizev po augmentaci - operační přístup

Prsní implantáty lze do těla voperovat z těchto přístupů: z řezu v podprsní rýze, z řezu na okraji prsního dvorce, nebo z řezu v podpažní jamce. Výběr operačního přístupu je věcí dohody mezi plastickým chirurgem a pacientkou. Je ovlivněn tvarem a velikostí zvolených silikonových implantátů a anatomickými parametry pacientky.  Nejracionálnější volbou v současné době je augmentace z řezu v podprsní rýze. Výhody a nevýhody jednotlivých operačních přístupu řešíme s pacientkami u konzultace.

Jak vypadá jizva po augmentaci
augmentace jizva
jizva na prsu
jizva po operaci prsou

Umístění implantátů - pod žlázu nebo částečně pod sval

Každá možnost uložení prsního implantátu má své výhody a nevýhody. Volba umístění je ovlivněna velikostí prsní žlázy, množstvím podkožního tuku, kvalitou kůže a také lifestylem pacientky. Prsní žláza je na hrudníku pod různě velikou tloušťkou podkožního tuku nad velkým prsním svalem, prsním implantát však lze na hrudník umístit ve třech odlišných prostorech:

 • kompletně pod sval
 • částečně pod sval a částečně pod žlázu (tzv. dualplane technika)
 • pod prsní žlázu

Umístění implantátu kompletně pod sval se používá pouze u rekonstrukcí prsů po odstranění prsní žlázy, tzv. mastektomii. Jedná se o rekonstrukci prsu, při které se v první době pod svaly na hrudníku voperuje tzv. expandér – takový implantát bez náplně s chlopní. Když se svaly nad voperovaným expandérem zahojí zvětšuje se objem expandéru cca jednu za 2-3 týdny fyziologickým roztokem a tím se roztahuje prostor pod svaly, takže se v následujících cca 2-3 měsících vytvoří pod svaly kapsa, do které se při druhé operaci  vloží prsní implantát místo expanderu. Implantát je v těchto případech nutné umístit kompletně pod sval, protože chybí měkké tkáně pod kůží po odstraněné žláze s většinou podkoží, to u augmentací z kosmetických důvodů není nutné.

Umístění částečně pod sval a částečně pod žlázu je asi nejpoužívanější způsob umístění implantátu v kosmetické chirurgii u štíhlých pacientek. Dolní část úponu velkého prsního svalu se odpojí od žeber a vznikne prostor/kapsa, kde „strop“ její horní části tvoří prsní sval a ve spodní části prsní žláza. Výhoda je vizuálně nerozlišitelný přechod mezi implantátem a zbytkem hrudníku v horní polovině prsu i u velmi štíhlých žen. Největší nevýhodou je poranění svalu a tzv. animační deformita, tedy stav, kdy se prs pohne poněkud do boku a nahoru při zatnutí svalu. Toto umístění rovněž limituje velikost mezery mezi prsy, protože okraj prsu směrem ke středu vymezuje úpon velkého prsního svalu.

Umístění pod žlázu je pak asi nejpřirozenější možnost, limitem je však množství podkožního tuku – u velmi štíhlých pacientek mohou být okraje implantátu zřetelně vidět. U tohoto uložení se rovněž projevují rozdíly v kohezivitě, méně kohezivní implantáty se budou viditelně vrásnit, oproti kohezivnějším implantátům, proto tato možnost není ideální pro všechny ženy.

Při vstupní konzultaci chirurg posoudí vaše fyzické propozice a navrhne umístění implantátu. Je třeba, abyste zhodnotila svoje představy s reálnými možnostmi plastického zákroku.

Jsem rozhodnutá pro augmentaci, jak se připravit před zákrokem?

Každá operace je zatížena řadou operačních rizik, některé faktory eliminovat lze, některé ne. V obecné rovině se před každou operací a zejména v časném pooperačním období doporučuje nekouřit, respektive neužívat nikotin v jakékoliv formě. Nikotin je silný tzv. vasokonstriktor, tedy způsobuje uzavření drobných cév a tím brání v hojení ran. Už dávka obsažená ve 3 cigaretách negativně ovlivňuje průběh hojení.

Dva týdny před operací se doporučuje chodit brzy spát, vyhýbat se excesům v jídle a užívání alkoholu, dbát na zdravý životní styl. Je dobré, aby tělo bylo odpočaté v dobré kondici na plánovanou operační zátěž.

Riziko infekce z kožního povrchu, zvláště u jedinců, kteří jsou kolonizováni bakteriemi působící potíže s hojením a ví o této skutečnosti třeba z nějaké předchozí operace může výrazně snížit používání antibakteriálního mýdla na celý kožní povrch pravidelně 1x denně 14 dní před zákrokem.

Dva týdny před zákrokem neužívejte žádné doplňky stravy, která Vám neschválí Váš chirurg, neužívejte léky, které mohou ovlivnit krvácivost zvláště ty, které obsahují kyselinu Acetylsalicylovou (Anopyrin, Aspirin, …).

Jak probíhá augmentace?

Před zákrokem se musíte nechat vyšetřit lékařem specialistou z vnitřního lékařství – internistou, který zhodnotí Váš zdravotní stav a riziko anestezie, současně musíte podstoupit vyšetření prsů. Rozsah vyšetření záleží na Vašem klinickém stavu a věku. U vyšetření prsů obvykle dostačuje ultrazvuk. Bez těchto dvou vyšetření (interní předoperační vyšetření a vyšetření prsů) není možné zákrok provést.

Na kliniku nastupujete v den zákroku (nalačno tzn. od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit). Nejprve vás přijmeme na lůžkové oddělení. Před samotnou operací se znovu setkáte s plastickým chirurgem, který vás bude operovat. Lékař vám zodpoví vaše případné dotazy a domluvíte si poslední detaily operace jako je umístění implantátů, operační přístup atd., poměří vás a zakreslí operační plán. Také se setkáte s lékařem anesteziologem, který Vás prohlédne a zhodnotí předoperační vyšetření.

Plastickou operaci prsou provádíme v celkové anestezii nejlépe v kombinaci s pektorálním blokem – viz níže. Zákrok trvá cca 1-1,5 hodiny, po zákroku zůstává pacientka hospitalizovaná u nás na klinice do druhého dne. Pokud to zdravotní stav vyžaduje, je možné hospitalizaci po dohodě s lékařem prodloužit (aktuální cenu za prodlouženou hospitalizaci nad rámec balíčkové ceny operace, která obsahuje 1 noc hospitalizace, najdete v ceníku).

Během operace je důležité pečlivě vypreparovat přesný prostor pro vkládaný implantát a také průběžné stavění krvácení, aby se zamezilo pozdějším komplikacím. Do prostoru pro implantát obvykle zavádíme tzv. drény (med. Redonovy drény). Drény odvádí tekutiny (krev a serózní tekutinu, kterou tělo reaguje na poranění a implantát) mimo tělní prostor.  Po vložení implantátů se vstupní operační rány zašijí vstřebatelnými stehy (stehy se nevytahují). Po skončení zákroku je pacientka převezena na lůžkové oddělení, kde je monitorována do stabilizace životních funkcí. Při použití implantátů značky Motiva doporučujeme zavádění implantátu pomocí speciálního návleku/sáčku, který zabraňuje kontaktu implantátu s kožním okrajem a umožňuje i menší řez na kůži.

Druhý den po operaci proběhne převaz. Obléknete si zdravotní podprsenku a pokud je pooperační stav bez komplikací, je pacientka propuštěna domů. Odpad do drénů se sleduje a podle množství se drény odstraňují nejčastěji druhý pooperační den, tedy cca 95% pacientek odchází domů bez drénů. Drény mohou být odstraněny i později, ne však déle než za 4-5 dnů.

V případě nekomplikovaného průběhu operace a hojení vás čekají 3 kontroly u nás – po týdnu od operace, po 14 dnech od operace a za 6-8 týdnů od operace. Dále pak doporučujeme každoroční kontroly na mamologickém pracovišti.

Rekonvalescence a doporučení po operaci

Pooperační stav a průběh hojení se může u jednotlivých pacientek lišit. Vždy je však třeba respektovat rad a doporučení chirurga, který Vás operoval. Nemodifikujte své chování v pooperačním období na základě doporučení jiných lékařů, či kamarádek, které již jsou po stejné operaci, doporučení se mohou skutečně výrazně lišit, mezi lékaři neexistuje názorová shoda. Těšte se na výsledek operace, myslete pozitivně a nezatěžujte mysl hledáním možných komplikací na internetových fórech. Pokud máte pocit, že něco není standardní, obracejte se vždy na svého operatéra. U většiny pacientek platí tato doporučení:

 • hodnocení výsledku operace
  Výsledný tvar po zvětšení prsů je vždy kombinací tvaru prsů před zákrokem + tvaru implantátů. U některých prsů (malá pevná, nebo lehce povolená prsa) je finální tvar viditelný cca za 2-3 týdny, v případě tvarových anomálií (tuberozní prsa, prověšená prsa apod.) může být výsledný tvar patrný s delším časovým odstupem cca 4-6 měsíců.
 • omezení fyzické zátěže
  Během prvních 6 týdnů po operaci se doporučuje omezit fyzickou zátěž a sportovní aktivity. Doba rekonvalescence před návratem do práce je individuální, obvyklá doba rekonvalescence při nekomplikovaném průběhu je 1-2 týdny, většina pacientek je schopná návratu do práce za týden po operaci. Celková doba hojení u jakékoliv operace je však cca 6 týdnů.
 • převazy a kontroly u lékaře
  První kontrola bývá obvykle po týdnu, další po dvou týdnech. Podle stavu hojení zveme některé pacientky na kontrolu ještě po 6 týdnech nebo cca 3-4 měsících po operaci. Každé pacientce doporučujeme pravidelné roční kontroly na mamologických pracovištích (ultrazvuk prsů).
 • zdravotní podprsenka
  Speciální zdravotní podprsenku doporučujeme nosit nonstop po dobu nejméně 6-8 týdnů. Někdy bývá doporučeno i nošení prsního pásu. Tato doba je důležitá pro finální umístění implantátů, proto prosím dbejte důsledně individuálních rad lékaře. Pro optimální dlouhodobý výsledek je však dobré nosit podprsenku během prvního roku co nejvíce a vždy pak kvalitní pevnou podprsenku na sport, zvláště běhání, skákání přes švihadlo, na trampolíně apod.
 • péče o jizvy
  Rány po operaci jsou sešity vstřebatelnými stehy, jizvy jsou malé a hojí se obvykle bez problémů. K péči o jizvy doporučujeme použít silikonový gel (např. Lipoelastic GEL, apod. – možno zakoupit u nás na recepci).

Augmentace - fotky před po

Rozměry prsních implantátů

Kojení a augmentace

Jak vyřešit asymetrii prsou?

Články o augmentaci