Uvedený ceník je platný od 10/06/2024
Ceny uvedené na tomto webu jsou vždy aktuálně platné a jsou uvedeny včetně DPH.
Zákroky, které v ceníku uvedeny nejsou, jsou kalkulovány individuálně v rámci konzultace s lékařem.
Tam, kde je uvedeno cenové rozpětí, je ke stanovení přesné ceny nutná konzultace s lékařem – cena je pak stanovena na základě rozsahu předoperačního zadání.