Sešití díry po tunelu

Roztahování dírek v ušních lalůčcích získává v posledních letech na popularitě, po odstranění šperku však zůstává lalůček trvale změněný. Vzniklý defekt lze korigovat pouze chirurgicky. Řešení je u každého pacienta individuální, po zákroku vždy zůstává na lalůčku jizva.

Naše zkušenost

Před rekonstrukcí ušního lalůčku po nošení tunelu doporučujeme odstranit tunel alespoň 3 měsíce před plánovanou operací. Dojde k částečnému zmenšení defektu retrakcí tkání. K rekonstrukci je dobré přistoupit až v době, kdy se velikost defektu již nemění.

— dr. Trupar

Jak zákrok probíhá

Zákrok provádíme ambulantně v lokálním znecitlivění. Deformovaný ušní lalůček po nošení tunelu obvykle nelze jednoduše sešít. Pokud se okraje defektu po odstranění šperku sešijí, vznikne lalůček bizarního trojúhelníkového tvaru. Obvykle je nutno použít jiné řešení, část roztažené tkáně a jizvy je nutno odstranit, někdy je potřeba vyříznout v okolí defektu drobné klíny a pomocí místních posunů sesadit okraje defektu tak, aby měl lalůček ucha přirozený tvar. Neexistuje univerzálně použitelný návod, řešení bývá individuální a vždy zanechá jizvu na lalůčku. Ta má buď lineární tvar, nebo připomíná písmeno Z, či písmeno T, s odstupem času je jizva obvykle málo nápadná.

K zákroku je nutné se objednat. Osobní konzultace není nezbytná, pokud nám pošlete emailem fotky ucha. V případě, že si přejete nejprve osobní konzultaci s lékařem, je možná a je také třeba se předem objednat. Konzultace se hradí. Předoperační vyšetření u zdravých jedinců není nutné. Zákrok můžete absolvovat  jen pokud jste zdráv/zdravá. Případné dlouhodobé zdravotní omezení či medikace je nutné konzultovat s lékařem.

Rekonvalescence po zákroku

Po zákroku není třeba žádných zvlášních opatření. Ušní lalůček je v místě sešití přelepen náplastí, aby se čerstvá ranka chránila před infekcí, nebo je lokálně aplikován tzv. tekutý obvaz či tkáňové lepidlo. Následující týden po operaci doporučujeme chránit ušní lalůček před infekcí a mechanickým poraněním. Nedoporučujeme koupání v bazénu a návštěvu sauny. Po týdnu je třeba dostavit se na vytažení stehů.

Fotografie před-po sešití dírky po tunelu (rekonstrukce ušního lalůčku)