Dásňový úsměv - koňský úsměv

Při úsměvu dochází k velkému odkrytí dásně nad horními zuby. Odhalená dáseň může působit nepříliš uspokojivým estetickým dojmem.

Naše zkušenost

Aplikaci botulotoxinu za účelem dočasného zmírnění/odstranění gummy smile svěřte výhradně do rukou zkušeného lékaře.

— dr. Trupar

Co je to gummy smile?

Někteří lidé při úsměvu vytahují horní ret tak vysoko k nosu, že se obnaží krčky zubů a dáseň. Tento stav je obvykle vnímán jako nežádoucí a protože připomíná koňskou tlamu, je lidově nazýván jako koňský, kobylí či dásňový úsměv.

V anglicky mluvících zemích je tento stav znám pod názvem „gummy smile“. Příčinou jsou svaly, které se při úsměvu aktivují a vytahují ret vzhůru. Tyto svaly vedou paralelně s osou nosu na obou jeho stranách, jedná se o – „levator labii superioris alaequae nasi“.

Gummysmile kun

Korekce dásňového úsměvu

Dočasného zmírnění/odstranění koňského úsměvu lze docílit aplikací botulotoxinu. Botulotoxin poškodí nervová zakončení ve svalu a ten se pak pohybuje omezeně, podobně jako při aplikaci botulotoxinu do mimických svalů kořene nosu a čela za účelem omezení tvorby pohybových vrásek.

Dávku je nutno individuálně upravit dle toho, jak silně je dásňový úsměv vytvořen. Pokud se aplikuje příliš velká dávka, může dojít k dočasnému spadnutí horního rtu, další možnou komplikací je asymetrie rtu při úsměvu. Komplikace po aplikaci botulotoxinu jsou naštěstí reversibilní, v okamžiku, kdy dojde k přemostění poškozených nervových zakončení (synapsí) novými, dojde k navrácení původního stavu (úsměvu). Činnost svalu je tlumena obvykle 4 měsíce (tzn. efekt vydrží cca 4 měsíce), pak je možno ošetření opakovat.

Aplikaci botulotoxinu není možné provést v době těhotenství či kojení nebo v případě, kdy je aplikace kontraindikována ze zdravotních důvodů.