Liposukce - odsátí tuku

Na našem pracovišti účinně odsáváme tuk  s použitím kanyl velmi malého průměru metodou označovanou jako mikrokanylová tumescentní liposukce. Zákrok provádíme v lokální anestezii, ihned po zákroku klient/ka odchází domů. Při nekomplikovaném hojení je možný návrat do práce za 2-3 dny po zákroku.

Naše zkušenost

Tumescentní liposukce neléčí obezitu a neřeší problém osob s nadváhou. Umožňuje doladit problémové partie, bez nutnosti většího výpadku v práci.

— dr. Trupar

Pro koho je liposukce vhodná?

Tumescentní liposukce je metoda tvalého odstranění tuku vhodná pro ženy i muže. Ženy k nám nejčastěji přichází na odsátí tuku na stehnech, kolenech, odsátí tuku z boků a břicha, paží, venušina pahrbku a odsátí podbradku. U mužů provádíme nejčastěji liposukci prsů, boků a podbradku. Liposukce vás zbaví tukových polštářků, které nelze vycvičit ani zhubnout.

Aby bylo dosaženo skvělého výsledku liposukcí, musí být k liposukci správná indikace a klient/ka musí mít dobrý zdravotní stav a dostatečně elastickou kůži, která se přizpůsobí odsátým partiím a nevytvoří kožní nadbytek. Liposukce v žádném případě neřeší problém s celkovou nadváhou. Liposukce je určená pro odstranění lokálně nahromaděného tuku, který deformuje konturu postavy tím, že vystupuje nad vrstvu podkožního tuku v okolí.

Jak zjistíte, zda máte nadváhu?

Jednou z možností, jak si správně diagnostikovat nadváhu je stanovení Body Mass Indexu – BMI indexu tělesné hmotnosti. BMI se vypočte podle vzorce: váha v kg dělená výškou v metrech na druhou. Např. člověk měřící 165 cm, vážící 62 kg má BMI = 62/1,65² = 22,77

BMI do hodnoty 20 – podváha, stav se zdravotními riziky. Liposukci v žádném případě nepotřebujete.
BMI 20-25 – ideální a vyvážený stav vašeho těla pro zdravý život. Pokud máte lokální tukové polštářky, tumescentní liposukce může být vhodným řešením.
BMI 25-30 – mírná nadváha, která lehce zvyšuje zdravotní rizika. Pokud máte lokální tukové polštářky, tumescentní liposukce může být vhodným řešením.
BMI 30-40  –  obezita značí vysoká zdravotní rizika. Máte nadváhu, liposukce není vhodná, je třeba změnit stravovací návyky a přidat pohyb.
BMI nad 40 – těžká obezita je spojena s velmi vysokými zdravotními riziky. Liposukce pro vás není řešení. Je třeba změnit stravovací návyky a přidat pohyb, obojí nejlépe pod dorozem odborníka.

Konzultace před liposukcí s plastickým chirurgem

Osobní konzultace liposukce s lékařem je nezbytná. Často se setkáváme s požadavkem posouzení vhodnosti liposukce pouze na základě zaslané fotografie. Těmto požadavkům však nemůžeme vyhovět. Liposukce vyžaduje správnou indikaci a hodnocení pouze na základě fotografií je obtížné a často nepřesné. Lékař musí vidět a vyšetřit vrstvu podkožního tuku, jen tak spolehlivě zhodnotí, zda je lokalita vhodná k odsátí tuku, zda máte dostatečně elastickou kůži.

Konzultaci i operaci u nás vždy provádí plastický chirurgMUDr. Evžen Trupar – průkopník mikrokanylové liposukce v ČR. Během konzultace zhodnotí reálnost vaší představy o výsledku po liposukci, vysvětlí vám podrobně metodu tumescentní mikrokanylové liposukce včetně rizik, pooperační péči a shlédnete fotografie jeho operačních výsledků.

Narozdíl od některých pracovišť plastické chirurgie, kde konzultace liposukcí neprovádí přímo plastický chirurg ale vyškolená zdravotní sestra, se vám u nás nestane, že byste následně přijeli na operaci zbytečně, protože liposukce byla špatně indikována a lékař ji odmítne provést.

Jak probíhá liposukce

Před zákrokem je třeba absolvovat předoperační vyšetření (vyšetření krve v rozsahu: krevní obraz, mineralogram, jaterní testy, glykemie, Quick (INR), APTT a vyšetření EKG). Výsledky předoperačního vyšetření nesmí být starší 14 před zákrokem.

vyznačení odsávané oblastiVlastní liposukce začíná topografickým vyznačením přebytečného tuku fixem na kůži pacienta (modrá barva na schématu), připomíná vrstevnice na mapě. Máte tak plně pod kontrolou, kde vás lékař zbaví nadbytečného tuku. Na schématu je žlutou barvou znázorněna vrstva nadbytečného podkožního tuku, která vyčnívá nad okolí a deformuje konturu těla.

Druhým krokem je standardní příprava operačního pole, tj. očištění kůže pacienta antiseptickým roztokem od bakterií přítomných na kůži, zajištění periferní žíly a sterilní zarouškování operačního pole. Podkoží odsávané oblasti se napustí tzv. tumescentním roztokem, který oblast znecitliví a výrazně omezí krvácení. Tato příprava zabere obvykle okolo 30-40minut.

Vodsátí tuku kanylamišechny lokality odsáváme ambulantně v lokálním znecitlivění. Po přípravě operačního pole se pomocí liposukčních kanyl odsávají tukové buňky z těla ven. Pohmatem se průběžně kontroluje množství podkožního tuku a v jaké hloubce se nachází liposukční kanyla. V podkoží tak vzniká řada drobných tunelů, ve kterých chybí tukové buňky – viz schéma. Oproti tradičně prováděným liposukcím je k mikrokanylové liposukci potřeba více kožních vstupů, mají však velmi malé rozměry, po zákroku se nezašívají a po zhojení jsou málo patrné (fotografie jizev si můžete prohlédnout níže). Díky použití kanyl malého průměru je zákrok šetrnější a téměr bezbolestný. Po skončení operace je pacient oblečen do liposukčního prádla a odchází domů.

výsledek po liposukciOperovaná oblast je po zákroku oteklá a následujících 12-24hod je potřeba počítat s prosakováním liposukčního roztoku s příměsí krve přes liposukční prádlo. Pacientům doporučujeme 2-3 denní klidový režim, poté je možný návrat do práce.

Výsledkem liposukce je zmenšení objemu tukové tkáně v operované lokalitě a tím i změna kontury těla, tunely vytvořené liposukční kanylou se zahojí vazivovou jizvou – viz schéma. Cílem liposukce není kompletní odstranění podkožního tuku, ale zmenšení tukové vrstvy na úroveň tuku v okolí, na které navazuje. Díky tomu můžete v odsávané lokalitě znovu lehce přibrat, nikdy však už nebude vystupovat tukový polštář, tato změna je trvalá.

Jizvy po liposukci

Při mikrokanylové liposukci se používají odsávací kanyly do 2,7 mm vnitřního průměru kanyly. Ranky po liposukci se nešijí, takže odpadá stopa po šicím materiálu a nutnost vytahování stehů. Díky absenci stehu se na kůži nevytvoří typický křížek, či žebřík, který vídáme např. po odstranění kožních znamének.  Jizvy po mikrokanylové liposukci mají velikost 1.5 mm a 3.5 mm (na obrázku jsou vyfoceny jizvy 14 dní po liposukci).jizvy po liposukci foto

Po vyblednutí, ke kterému dochází zpravidla během prvních 8 měsíců je na kůži takřka nenajdete. Na fotografiích níže můžete vidět jak vypadá jizva 6 let po mikrokanylové liposukci a jak vypadá jizva po klasické liposukci.

mikrokanylova-lipo-jizva

jizva 6 let po MIKROKANYLOVÉ LIPOSUKCI


standard-jizva

jizva po KLASICKÉ liposukci (neprovádíme)

Rekonvalescence po liposukci

Při nekomplikovaném průběhu potřebují pacienti dva dny na nejnutnější rekonvalescenci. Prvních 24 hodin odtéká z kožních ranek tumescentní roztok s příměsí krve. Během této doby je nutná vyšší komprese podkoží odsávané lokality, proto mají klienti dvě elastická prádla, od druhého dne se nosí již jen jedno prádlo a je možné se sprchovat. Třetí den je již zpravidla možné jít do zaměstnání. Elastické prádlo se nosí nonstop 2 týdny (mimo osobní hygienu) a 8 týdnů během sportovních aktivit. Pacienti po zákroku nejsou výrazně omezeni v civilním životě, během prvního týdne pobolívá odsávaná lokalita jako po pohmoždění, týden po zákroku je možné vrátit se k pravidelným sportovním aktivitám mimo plavání.

Kdy je vidět výsledek po liposukci? Je výsledek po liposukci trvalý?

Výsledek po liposukci je v prvních dnech až týdnech ovlivněn možným pooperačním otokem, který postupně odezní. S námi používanou metodou a dle našich bohatých zkušeností lze po 14 dnech od liposukce hodnotit cca 90% výsledku.

Množství tukových buněk v těle se v dospělosti nemění. Váhové výkyvy jsou dané zvětšováním či zmenšováním objemu (nikoliv množstvím) tukových buněk. Během liposukce jsou tukové buňky z odsávané lokality trvale odstraněny. Efekt tumescentní liposukce je tedy dlouhodobý. Přesto je třeba dodržovat rozumné stravovací návyky a vyvarovat se přibírání na váze v budoucnu, aby nezvniklo k tukovému nadbytku v oblastech, kde liposukce nebyla provedena a nevznikly tak deformity.

Kontraindikace k liposukci (případy, kdy není možné liposukci provést)

Liposukci nelze provést zejména v těchto případech:
– nerealistické očekávání pacienta
– špatný zdravotní stav pacienta
– pacient, který prodělal drastickou dietu bezprostředně před zákrokem
– pacienti s aktivní, nestabilní nebo neléčenou psychiatrickou chorobou
– morbidní obezita
– těhotenství a kojení
– alergie na lidocain
– imunosupresivní terapie, antikoagulační terapie
– obtížně kontrolovaný diabetes
– pozitivní krevní test na viry hepatitidy A, B, C a HIV

Liposukci je třeba řádně zvážit s ohledem na rozsah liposukce a celkové riziko zejména v těchto případech:
– pacienti se srdeční arytmií
– pacienti užívající antidepresiva
– sklon k tvorbě keloidních jizev
– nadměrné užívání alkoholu nebo kouření
– předchozí komplikace po liposukcích

Nejčastěji odsávané lokality

odsátí podbradku

liposukce paží

odsátí paží

liposukce podbradku

odsátí prsou

liposukce prsou

odsátí břicha

liposukce břicha

odsátí zad

liposukce zad

odsátí boků

liposukce boků

odsátí zadečku

liposukce hýždí (odsátí zadku)

odsátí stehen

liposukce vnitřních stehen a kolen

odsátí stehen

liposukce vnějších stehen

Odsátý tuk (lipoaspirát)

lipoaspirat-na-web

Výhody mikrokanylové tumescentní liposukce

  • – malá plocha mikrokanyl na příčném průřezu umožňuje snadnější průnik vazivovými septy s tukem, což minimalizuje bolestivost
  • minimalizuje se riziko vzniku kožních nerovností
  • – vstupní otvory na kůži mají 2 – 4 mm, po liposukci se nechávají ke spontánnímu zhojení, není tedy nutná návštěva pacienta k odstranění stehů
  • hojení je rychlejší díky drenáži přes mnoho vstupních otvorů, minimalizuje se tak pooperační otok
  • hematomy (krevní výrony) jsou minimální
  • – elastické prádlo po zákroku nosí pacienti 2 týdny oproti obvyklým 6 týdnům
  • – pacienti vykazují rychlejší návrat k běžným aktivitám po zákroku
  • – obvyklý výpadek z práce je 2 dny