Abdominoplastika, miniabdominoplastika

Plastická operace břicha (abdominoplastika, korekce venter pendulus) má za cíl zlepšit vzhled břicha. Předpokladem dlouhodobě uspokojivého výsledku je stabilní hmotnost.

Naše zkušenost

Během tohoto zákroku je možné provést i korekci rozestupu (diastázy) přímých svalů břišních. V případě, že je podkožní tuková vrstva příliš silná, lze abdominoplastiku kombinovat s liposukcí.

— dr. Trupar

Kdy uvažovat o plastice břicha

Abdominoplastikou označujeme plastické operace, které vedou ke zlepšení vzhledu břicha. Jde o odstranění kožního převisu v dolní části břicha u pacientů, kterým se podařilo výrazně zhubnout, nebo po těhotenství. Během tohoto zákroku lze také provést korekci rozestupu (diastázy) přímých svalů břišních. V případě, že je podkožní tuková vrstva příliš silná, lze abdominoplastiku kombinovat s tumescentní liposukcí. O abdominoplastice/miniabdominoplastice uvažují pacienti, kteří mají nadbytek kůže / kožní převis v dolní části břicha, nebo nad pupkem.

Jak se dělá abdominoplastika

Vlastní operace se provádí v celkové anestezii (nutné je předoperační vyšetření) a trvá 1,5 – 3 hodiny dle rozsahu. Aby bylo možné odstranit převislou část kůže v dolní části břicha, je nutné přemístit pupek. Řez na začátku operace je veden okolo pupku a další řez dole, těsně nad pubickým ochlupením protažený do obou stran nad oběma třísly. Posléze se postupně odpojí kůže s podkožím od svalové vrstvy břicha směrem k pupku a dále nad pupek až k okraji hrudního koše.

Uvolněná kůže s podkožím se nadzvedne od svalové vrstvy břicha a pokud je potřeba tak, se v další fázi operace koriguje rozestup břišních svalů. Nakonec se natáhne odpreparovaná kůže s podkožím směrem dolů a odřízne se kožní nadbytek, vytvoří se otvor pro pupek a kožní lalok se přišije zpět ke spodní části rány nad pubickým ochlupením. Výsledná jizva je tedy okolo pupku a dole v oblasti nad třísly a nad stydkou kostí. Vše je zakresleno na následujícím obrázku.

Lehčí forma abdominoplastiky - miniabdominoplastika

Pacientky, které mají nad pupkem vypnutou kůži a kožní převis je pouze v dolní půlce břicha (nad stydkou kostí), nebo pacientky po porodu císařským řezem s deformující jizvou nemusejí podstupovat abdominoplastiku, ale je možné provést miniabdominoplastiku. Rozdíl je v rozsahu operace a v tom, že při miniabdominoplastice není třeba přemísťovat pupek. Operační postup je stejný, pouze se preparuje kůže s podkožím pouze v dolní části břicha. Výkon je časově méně náročný (tedy pro pacientku méně zatěžující) a kratší je i doba rekonvalescence.

Je-li u pacientky přítomna i diastáza přímých svalů břišních, můžeme ji během miniabdominoplastiky korigovat pouze ve spodní části břicha. Na následujícím obrázku je vidět, jaký je výsledný posun, je-li provedena miniabdominoplastika.

Diastáza (rozestup) přímých svalů břišních

S diastázou (rozestupem) přímých svalů břišních se setkáváme nejčastěji u žen po opakovaných nebo mnohočetných těhotenstvích. Přímý sval břišní je párový sval a je hlavním ohybačem trupu. Nachází se ve střední části břicha od spodních žeberních oblouků směrem dolů k stydké sponě na pánvi. Pravý a levý list přímého svalu břišního se vzdálí od sebe, což vidíme nejlépe vleže jako různě velikou propadlinu nad pupkem, nebo pokud pacientka stojí a zvýší tlak v dutině břišní pak jako vyklenutí ve stejném místě.

Korekce se provádí nejčastěji sblížením obou listů svalu dvojitým pokračujícím stehem od dolních žeberních oblouků až po stydkou kost s vynecháním místa pro pupek. Tuto korekci lze provést během standardní abdominoplastiky. Pokud je pacientka štíhlá a nepotřebuje korigovat kožní převis, provádí se z řezu ve střední části břicha, který vede přibližně 10cm nad a pod pupek v ose těla.

Rekonvalescence a pooperační péče

Průběh rekonvalescence se po abdominoplastice a po miniabdominoplastice mírně liší:

Abdominoplastika

– Po operaci jsou v podkoží zavedeny drény. Oblast břicha je zpevněna zdravotnickým elastickým pásem, který je nutné nosit po dobu 6-8 týdnů.
– Koriguje-li se i diastáza břišních svalů doporučujeme pás nosit 3 měsíce bez zátěže břišních svalů.
– Hospitalizace se dle hojení a rozsahu zákroku pohybuje okolo 2-5 dnů, celková doba rekonvalescence před návratem do práce je okolo 2-3 týdnů.

 Miniabdominoplastika

– Výkon je časově méně náročný (tedy pro pacientku méně zatěžující) a kratší je i doba rekonvalescence.
– Po operaci je většinou v podkoží zaveden jeden drén (po dobu 1-2 dny).
– Délka hospitalizace na klinice  je také 1-2 dny dle pooperačního stavu.