Proces výroby

Výroba implantátů MENTOR probíhá v moderním provozu v holandském Leidenu a podléhá nejpřísnějším výrobním standardům. Automatizovaná linka pro výrobu shellu zaručuje vždy konzistentní tloušťku pláště implantátu. Celý výrobní proces prochází pečlivou mnohastupňovou kontrolou, takže konečný výrobek je z hlediska kvality 100%. Každý implantát prochází individiuální kontrolou a je označen číslem pro dohledání.

Typy a velikosti implantátů Mentor®

Mentor nabízí celkem 254 velikostí kulatých a anatomických implantátů pro dokonalý výsledek. Díky designu a MemoryGelu se blíží kvalitám přirozeného prsu, zejména na pohmat.

Společnost Mentor má k dispozici nejrozsáhlejší dlouhodobá data sledování chování implantátu v lidském těle, díky tomu jsou implantáty MENTOR® prověřené, a tím pro ženy bezpečnější. V současné chvíli je již více než milion žen na celém světě pyšnými nositelkami implantátů MENTOR®.

Gelové prsní implantáty MENTOR® obsahují originální kohezivní MemoryGel®, který je zcela bezpečný a nevytéká. MemoryGel® je navržen tak, aby implantáty držely svůj optimální tvar a současně zůstaly přirozeně měkké. MemoryGel je medicínský silikon na bázi kohezivních polymerů, které spolu vytvářejí jednolitou, poddajnou a dobře tvarovatelnou hmotu, která nevyteče ani při porušení povrchu implantátu. Což můžete vidět na uvedeném videu, kdy je implantát přestřihnut nůžkami.

Video - přestřihnutí implantátu Mentor®

Dosažené certifikace

CE certifikát a označení CE se používá v rámci členských zemí Evropské unie. Znamená, že výrobce (nebo jeho zplnomocněný zástupce, osoba, která uvádí výrobek na daný trh) potvrzuje, že tento výrobek splňuje veškerné náležitosti přísných požadavků všech EU Direktiv, které se na daný výrobek vztahují. (CE = Conformité Européenne tj. evropské shody).

FDA certifikaci vydává na základě důkladných zkoušek americký Úřad pro kontrolu léčiv a potravin* (Food and Drugs Administration). Certifikát FDA potvrzuje, že daný produkt splňuje všechna potřebná bezpečnostní kritéria. Aby jej získal, musí výrobce produktu předložit úřadu rozsáhlou dokumentaci o klinických testech a realizovaných studiích, které prokazují  nejen to, že je produkt bezpečný, ale že zároveň účinně plní svou funkci. Díky tomu, že při plastické operaci prsou dochází k významnému a dlouhodobému zásahu do těla pacientky, jsou implantáty jako zdravotnický prostředek obecně klasifikovány kategorií 3. třídy. Ta vyžaduje jeden z nejpřísnějších schvalovacích procesů vůbec. Aktuálně mají FDA certifikát na českém trhu pouze 2 společnosti. Mentor je jednou z nich.

*FDA – Úřad pro kontrolu potravin a léčiv je vládní agentura Spojených států amerických, resortu zdraví a služeb (United States Department of Health and Human Services), která je zodpovědná za kontrolu a regulaci potravin, doplňků stravy, léčiv (pro lidi i zvířata), kosmetických přípravků, lékařských přístrojů a biofarmaceutických a krevních produktů v USA.

Záruční podmínky implantátů Mentor® -záruční program MENTOR Promise

  • Záruční program MENTOR Promise je určen pacientkám, kterým byly voperovány prsní implantáty MENTOR® 1. července 2017 nebo později. Na všechny dříve implantované se vztahují příslušné záruční podmínky platné v době implantace (dle výrobního čísla implantátu vám konkrétní podmínky zjistíme u výrobce).

1.       BEZPLATNÉ A AUTOMATICKÉ ZAŘAZENÍ DO ZÁRUČNÍHO PROGRAMU

2.       DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA VÝMĚNY IMPLANTÁTU PŘI POTVRZENÉ RUPTUŘE
V případě potvrzeného prasknutí nebo natržení (prosakování) jakéhokoliv MENTOR prsního implantátu, který v důsledku opotřebení nebo poškození vyžaduje chirurgický zásah, bez ohledu na stáří implantátu Mentor zaručuje bezplatnou výměnu za MENTOR® prsní implantát jakékoliv velikosti ve stejném nebo podobném provedení, jako byl původní implantát.

 3.       FINANČNÍ KOMPENZACE AŽ 1000 € PŘI POTVRZENÉ RUPTUŘE IMPLANTÁTU
Pokud  je  chirurgická  výměna  MENTOR ® gelového  prsního  implantátu  z  důvodů  jeho  prokázaného  poškození  nutná  do  deseti  (10)  let  od  data  implantace,  za  předpokladu,  že  způsobilost  je  přezkoumaná a potvrzená společností Mentor na základě jejich testů a vyhodnocení, Mentor uhradí nezajištěné  náklady  na  operační  sál,  anestezii  a/nebo  chirurgii  přímo  související  s  revizní  operací,  a  to  až  do  výše  €1000.  Náklady  na  operační  sál  a  anestezii  budou  proplaceny  prioritně.  Finanční  pomoc neznamená peněžní půjčku.

 4.       BEZPLATNÁ VÝMĚNA IMPLANTÁTU V PŘÍPADĚ KAPSULÁRNÍ KONTRAKTURY (BAKER III/IV), DVOJITÉ KAPSULY NEBO POZDNÍHO SEROMU
V  případě  kapsulární  kontraktury  (Baker  III/IV),  dvojitého  zapouzdření    nebo  pozdního  seromu při augmentační operaci MENTOR® gelových prsních implantátů Mentor zajistí výměnu MENTOR® gelového prsního implantátu bezplatně po dobu deseti (10) let od data implantace za předpokladu, že způsobilost je přezkoumaná a potvrzená společností Mentor na základě jejich testů a vyhodnocení všech dostupných dokumentů. Mentor zajistí náhradní MENTOR® produkt jakékoliv velikosti ve stejném nebo podobném provedení, jako byl původní implantát.

5.       BEZPLATNÝ PROTILEHLÝ IMPLANTÁT – NA VYŽÁDÁNÍ VAŠEHO CHIRURGA
Při potvrzené ruptuře implantátu.

Postup reklamace implantátu

  • 1. Máte-li podezření na rupturu implantátu nebo kapsulární kontrakturu, je třeba nejprve absolvovat vyšetření prsů (ultrazvuk, mamograf).
  • 2. Najděte svou záruční kartu – pas implantátu  (nebo jiný doklad, na kterém je uvedeno LOT – sériové/výrobní číslo implantátu) a doklad s datem operace.
  • 3. Objednejte se na konzultaci k plastickému chirurgovi (na tuto konzultaci je nutné donést doklad od implantátů a výsledky aktuálního vyšetření prsů).
  • 4. Lékař (plastický chirurg) vyšetří poprsí a s ohledem na výsledek mamologického vyšetření prsů případně navrhne reoperaci.
  • 5. Po provedené reoperaci se vyjmutý implantát odešle na reklamaci k výrobci.