Kombinovaná blefaroplastika

Pokud vás trápí vaky pod očima a převisy kůže na horních víčkách je možné absolvovat plastiku horních víček a plastiku dolních víček v jedné době, mluvíme pak o tzv. kombinované blefaroplastice.

Naše zkušenost

Dobře provedená kombinovaná blefaroplastika dokáže podstatně změnit vzhled obličeje. Člověk vypadá mladší a odpočatý.

— dr. Trupar

Kdy uvažovat o operaci horních a dolních víček

Cílem tzv. kombinované blefaroplastiky je korekce nadbytečné kůže a případně tukových váčků horních i dolních víček při jednom zákroku.

Jak zákrok probíhá

Před zákrokem je třeba absolvovat předoperační vyšetření (pro výkon v lokální anestezii).

Zákrok se provádí v lokálním znecitlivění ambulantně, trvá 1,5 – 2 hod, operační rizika a doba hojení jsou stejná, jak bylo uvedeno u horní blefaroplastiky a dolní blefaroplastiky.

Během operace se postupuje od jedné strany ke druhé, nejprve se tedy provede operace horního víčka (obvykle vpravo), pak dolního víčka téže strany a pokračujeme operací horního a na závěr dolního víčka druhé strany.

Rekonvalescence po zákroku

První 2-3 dny po zákroku je nutno dodržovat klidový režim a vyvarovat se zvýšení krevního tlaku (vyhýbat se fyzické zátěži, nepředklánět se, užívat pravidelnou medikaci při léčeném krevním tlaku, atd.) pro riziko krvácení za oko. Po operaci doporučujeme spát na zádech s hlavou ve zvýšené poloze, prvních 36hod po operaci víčka lokálně chladit obklady.

Stehy se odstraňují 5-7. pooperační den, pooperační otoky a hematomy odeznívají zpravidla během 1-2 týdnů po operaci, při nekomplikovaném průběhu lze po týdnu nastoupit do práce.

Při správné indikaci dokáže operace omladit vzhled obličeje a „vymazat“ unavený výraz ze tváře.