Otoplastika - přišití uší

Odstávání ušních boltců od hlavy je vrozená vada, která postihuje jeden, nebo oba boltce. Statistiky uvádí, že odstávající boltce mají genetickou vazbu (přibližně u 60% pacientů je postižení dědičné).

Naše zkušenost

Dobře provedená plastika uší změní podstatně vizáž pacienta a to se obvykle projeví i na jeho sebedůvěře a pocitu radosti ze svého vzhledu.

— dr. Trupar

Anatomie ušního botce

Abychom pochopili příčinu odstávajícího ucha, je potřeba podívat se ve stručnosti na anatomii ušního boltce. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny jednotlivé části ucha.

anatomie-boltce_400_01

Nejčastější příčinou odstávajícího ucha je chybějící horní raménko anthelixu, příliš hluboká concha (mušle boltce), nebo kombinace obojího.

odstáté uši

Cena operace uší

Cena přišití uší (cena otoplastika):
obě strany - 14.000,- Kč
jedna strana - 9.800,- Kč
Cena zahrnuje provedení operace v lokální anestezii, kontroly a vytažení stehů.

Další operace uší

Fotografie výsledků

Jak probíhá operace uší

Zákrok se obvykle provádí v místním znecitlivění a je pacienty dobře tolerován. Operační doba u oboustranné korekce je 80-120 min dle složitosti korekce v závislosti na výchozím tvaru před zákrokem. U dospělých pacientů se zákrok provádí ambulantně, po zákroku pacienti odchází domů, nejlépe v doprovodu druhé osoby. Před zákrokem je třeba absolvovat předoperační vyšetření (pro výkon v lokální anestezii).

Způsobů provedení operace je celá řada, jednotlivé typy operací se značně liší, s operační technikou se obvykle liší i průběh pooperačního období. Upřednostňujeme operační techniku, při které se tvar boltce modeluje preparací a opracováním chrupavky boltce pouze na její zadní straně.

Obvykle je potřeba na boltci domodelovat chybějící horní raménko anthelixu a případně upravit conchu. Požadovaný tvar chrupavky se fixuje několika stehy, přední strana zůstává během zákroku nedotčena a výsledný tvar je vidět bezprostředně po operaci. Stehy se z rány na zadní straně boltce odstraňují za 14 dní po operaci, nebo vůbec a to v závislosti na použitém šicím materiálu.

Rekonvalescence po zákroku

Ihned po operaci pacient odchází domů a má uši kryté gázou (vatou) a elastickou čelenkou vyrobenou z trubicového obvazu, kterou doporučujeme ponechat cca 2-3 dny, poté ji lze vyměnit za látkovou (bavlněnou) čelenku.  První dva dny po operaci mohou pacienti vnímat bolestivost, kterou lze tišit běžnými léky proti bolesti. Po operaci doporučujeme klidový režim bez fyzické aktivity (cca 3-5 dnů), vlasy je možno umýt za 3 dny od operace.

Pokud není čelenka a krytí uší problém, vracejí se pacienti do práce přibližně za 3 dny. První kontrolu provádíme za týden od zákroku, druhá kontrola s vytažením stehů je 14 dnů po zákroku. Elastická čelenka se nosí nonstop 14 dní a posléze ještě 2-4 týdny na noc případně na sportovní aktivity, při kterých hrozí poranění v oblasti ucha. Celková doba hojení je 6 týdnů, během kterých je potřeba chránit boltce před mechanickým poraněním.

Operace uší u dětí

Často jsme dotazováni, zda se operace uší provádí u dětí a zda je hrazena pojišťovnou.

Pojišťovny tento zákrok hradí ale pouze do 10 let věku dítěte (tedy do ukončeného 9.tého roku). V případě, že máte zájem o zákrok „na pojišťovnu“, je třeba obrátit se na zdravotnické zařízení, které má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou (resp. se zdravotní pojišťovnou, u které je pojištěno vaše dítě). Naše zdravotnické zařízení smlouvy s pojišťovnami nemá a proto se u nás vždy  jedná o zákrok plně hrazený pacientem.

Obecně se přišití uší provádí u dětí přibližně od 6 let věku. Je to věk, kdy si děti zpravidla s příchodem do dětských kolektivů uvědomují, že jejich odstáté uši mohou být terčem nesmyslného posměchu okolí a samy chtějí tento problém řešit.

U nás provádíme zákrok v lokální anestezii. Primárně operujeme dospělé. Dítě operujeme v případě, že samo zákrok chce, má písemný souhlas rodičů a je schopno absolvovat výkon v lokální anestezii (dle zkušeností je to obvykle až kolem 14. – 18. roku). Vždy se u nás jedná o výkon plně hrazený pacientem, nemáme smlouvy se zdravotními pojišťovnami.