augmentace mudr Trupar

Zvětšení poprsí - silikony

Augmentaci poprsí (zvětšení poprsí) provádíme pomocí silikonových implantátů. Dále nabízíme tzv. kompozitní zvětšovaní poprsí (kombinace implantátů a tuku). Každá metoda má svá specifika a operační postup.

Náš přístup

Augmentace prsů je naším nejčastějším výkonem v celkové anestezii. Klademe důraz na bezpečnost prováděných operací a informovanost klientek.

— dr. Trupar

Je pro vás augmentace prsů vhodná?

Kdy ženy uvažují o operaci prsou? Ve chvíli, kdy začnou být nespokojeny se svými prsy. Přichází k nám na konzultaci a hledají řešení. Nejčastěji, když je trápí: malá prsa, objemová stranová asymetrie prsů, počínající nebo středně velký pokles prsů tzv. povislá prsa (např. po redukci váhy nebo po kojení) nebo nepříznivý tvar prsů (nepěkná prsa).

Chodí za námi ženy, které si přejí velká prsa, ale mnohem častěji chodí ženy, které si přejí pěkná pevná prsa a nejde jim o velikost. Abychom mohli doporučit nejvhodnější řešení, je nezbytná osobní konzultace. Obecně lze však říci, že pokud již má žena příliš povislá prsa, samotná augmentace problém neřeší a je třeba zvolit modelaci poprsí nebo augmentaci s modelací. A pokud má žena malá, pevná prsa nebo prsa s počínajícím poklesem, obvykle je řešením zvětšení (zpevnění) poprsí.

Konzultace zvětšení prsů s plastickým chirurgem

Plasticka chirurgie LAUREA Trupar Brno (1)14Abyste se dokázala správně rozhodnout, zda podstoupit zvětšení poprsí a jakého plastického chirurga zvolit, je třeba mít dostatečné množství pravdivých a odborných informací. Osobní konzultace s plastickým chirurgem je v tomto případě nezbytná. Konzultace u nás trvá cca 1 hodinu a dozvíte se na ní všechny potřebné informace – zda je pro vás zákrok vhodný, zda zvolit anotomické či kulaté implantáty, jak probíhá augmentace a jaká jsou rizika operace a vyzkoušíte si velikosti prsních implantátů.

Naší prioritou je bezpečnost prováděných operací, proto vždy u konzultace podrobně vysvětlujeme rizika spojená s operačním zákrokem a zvažujeme vhodnost zákroku. Zvlášť u augmentace, kdy vám jsou do těla vloženy silikonové prsní implantáty (cizí těleso), je třeba zhodnotit váš současný zdravotní stav, prodělané a současné nemoci a zdravotní rizika.

Anatomické nebo kulaté implantáty?

Základní rozdělení implantátů dle tvaru je na anatomické prsní implantáty a kulaté prsní implantáty. Rozdíl ve tvaru je patrný především při pohledu z profilu – u kulatého implantátu je maximum objemu uprostřed, u anatomického implantátu je maximum objemu v dolní třetině.

anatom-vs-kulaty-web
anatomicky-ver-kulaty-impla

Důležité je, abyste věděla, jaký tvar mají mít vaše prsa po operaci. Chcete mít v části nad prsním dvorcem více objemu? Pak jsou pro vás vhodnější kulaté prsní implantáty. Prsa vypadají pevnější, pokud však máte vybrané veliké implantáty, pak kulatý tvar působí nepřirozeně. Pokud chcete, aby byl tvar po operaci co nejvíce přirozený, pak budou pro vás lepší anatomické implantáty. Prsa budou pevná, krásná a přirozeně vypadající.

Výběr tvaru, stejně jako výběr velikosti implantátů, záleží především na vašem současném tvaru prsů (malá pevná prsa, prsa povislá, prsa bez objemu tzv. „vykojená“ prsa, tuberozní prsa…), množství prsní tkáně, množství podkožního tuku a případné stranové asymetrii. U každého implantátu pak rozlišujeme 3 rozměry – výška, šířka a projekce implantátu.

Jak budou prsa po augmentaci veliká?

Každý výrobce má svou škálu velikostí. Výběr velikosti není nahodilou záležitostí. Pokud podstupujete první augmentaci a máte představu o velikosti, kterou požadujete, zkušený plastický chirurg je schopen přesně spočítat a vybrat implantát již při konzultaci. Pacientce poskytujeme dostatek času na výběr velikosti a možnost zkoušení různých velikostí. Během konzultace máme k dispozici vzorky velikostí implantátů a speciální elastické prádlo, pacientky si mohou vyzkoušet, jaký objem implantátů jim vyhovuje.

Při výběru velikosti je důležitá metodika výpočtu, která vychází z přesného poměření pacientky (výška, váha, obvod pod prsy, vzdálenost bradavek, ….). Stejné implantáty budou u různých pacientek vypadat jinak. Během konzultace u nás vám pouštíme fotoprezentaci, kde jsou vidět rozdíly, jak například působí implantát 250ml u malé štíhlé pacientky a ten stejný u vyšší nebo silnější pacientky.

Umístění jizev po augmentaci - operační přístup

vložení implantátůPrsní implantáty se vkládají běžně z těchto přístupů:
– z řezu v podprsní rýze
- z řezu na okraji prsního dvorce
- z řezu v podpažní jamce

Výběr operačního přístupu je věcí dohody mezi plastickým chirurgem a pacientkou. Je ovlivněn tvarem a velikostí zvolených silikonových implantátů a anatonomickými parametry pacientky. U nás nejčastěji provádíme augmentaci poprsí z řezu v podprsní rýze.

Umístění implantátů - pod žlázu nebo pod sval

Prsní implantáty je možné uložit ve třech variantách:

  1. pod prsní žlázu
  2. pod sval
  3. částečně pod sval a částečně pod žlázu (tzv. dualplane technika)

Každá možnost uložení prsního implantátu má své výhody a nevýhody. Volba umístění je ovlivněna velikostí a kvalitou prsní žlázy, vlastnostmi podkoží a kůže a také sílou svalu.

Plastický chirurg dbá na to, aby pokrytí implantátu bylo dostatečné. Případné nedostatečné krytí implantátu způsobí, že implantát bude viditelný a to je nežádoucí, obvykle pacientky chtějí, aby byl výsledek přirozený a nebylo poznat, že mají vložené prsní implantáty. Při vstupní konzultaci chirurg posoudí vaše fyzické propozice a navrhne umístění implantátu. Je třeba, abyste zhodnotila svoje představy s reálnými možnostmi plastického zákroku.

ulozeni-implantatu-schema1_400_01

Jak probíhá augmentace?

Před zákrokem je třeba vyřídit si interní předoperační vyšetření a vyšetření prsů. Bez těchto dvou vyšetření není možné zákrok provést.

Na kliniku nastupujete v den zákroku (nalačno tzn. od půlnoci nejíst, nepít, nekouřit). Nejprve vás přijmeme na lůžkové oddělení. Před samotnou operací se znovu setkáte s plastickým chirurgem, který vás bude operovat. Lékař vám zodpoví vaše případné dotazy, poměří vás a zakreslí operační plán. Také se setkáte s lékařem anesteziologem.

Plastickou operaci prsou provádíme v celkové anestezii. Zákrok trvá cca 1-1,5 hodiny, po zákroku zůstává pacientka hospitalizovaná u nás na klinice do druhého dne. Pokud to zdravotní stav vyžaduje je možné hospitalizaci po dohodě s lékařem prodloužit (aktuální cenu za prodlouženou hospitalizaci nad rámec balíčkové ceny operace, která obsahuje 1 noc hospitalizace, najdete v ceníku).

Během operace je důležité pečlivě vypreparovat přesný prostor pro vkládaný implantát a také průběžné stavění krvácení, aby se zamezilo pozdějším komplikacím. Do prostoru pro implantát proto zavádíme tzv. drény (med. Redonovy drény). Drény odvádí krvácení spolu s tkáňovou tekutinou mimo tělní prostor.  Po vložení a stabilizaci implantátů se vstupní operační rány zašijí vstřebatelnými stehy (stehy se nevytahují). Po skončení zákroku je pacientka převezena na lůžkové oddělení.

Druhý den po operaci proběhne převaz. Obléknete si zdravotní podprsenku a pokud je pooperační stav bez komplikací, je pacientka propuštěna domů. Odpad do drénů se sleduje a podle množství se drény odstraňují nejčastěji druhý pooperační den, tedy většina pacientek odchází domů bez drénů. Drény mohou být odstraněny i později, ne však déle než 4-5 dnů, aby nedošlo k infekci.

V případě nekomplikovaného průběhu operace a hojení vás čekají 3 kontroly u nás – po týdnu od operace, po 14 dnech od operace a za 6-8 týdnů od operace. Dále pak doporučujeme každoroční kontroly na mamologickém pracovišti (ultrazvuk nebo mamograf).

Cena augmentace prsů

KULATÉ IMPLANTÁTY:
Nagor:                            60.000,- Kč
Mentor:                          68.000,- Kč
Polytech                         68.000,- Kč
Polytech polyuretan     78.000,-Kč

KAPKOVITÉ IMPLANTÁTY:
Polytech                         68.000,- Kč
Polytech polyuretan     78.000,-Kč

ANATOMICKÉ IMPLANTÁTY:
Nagor:                            63.000,- Kč
Mentor:                          78.000,- Kč
Polytech                         82.000,- Kč
Polytech polyuretan     90.000,-Kč

CENA zvětšení prsů je KOMPLETNÍ (tzn. zahrnuje: operaci, 1 noc hospitalizace, celkovou narkózu, vybrané prsní implantáty, kontroly, převazy, zdravotní podprsenku, antitrombotické punčochy).

Augmentace - fotky před po

Silikonové implantáty

Nabízíme implantáty značek: MENTOR, NAGOR a POLYTECH.

Rozměry prsních implantátů

Kojení a augmentace

Články o augmentaci

Rekonvalescence a doporučení po operaci

Pooperační stav a průběh hojení se může u jednotlivých pacientek lišit. Vždy je však třeba respektovat rad a doporučení chirurga. U většiny pacientek platí tato doporučení:

hodnocení výsledku operace

Výsledek operace je viditelný ihned po zákroku, prsa jsou oteklá pouze minimálně. Pár týdnů budete pozorovat postupné odeznívání mírného otoku a uvolňování prsní žlázy. Prsa si budou „sedat“, bude na ně působit gravitace a dojde ke zvýraznění podprsní rýhy.

omezení fyzické zátěže

Během prvních 4 týdnů po operaci se doporučuje omezit fyzickou zátěž a sportovní aktivity. Doba rekonvalescence před návratem do práce je individuální, obvyklá doba rekonvalescence při nekomplikovaném průběhu je 1-2 týdny, většina pacientek je schopná návratu do práce za týden po operaci.

převazy a kontroly u lékaře

První kontrola bývá obvykle po týdnu, další po dvou týdnech. Podle stavu hojení zveme některé pacientky na kontrolu ještě po 6 týdnech nebo cca 3-4 měsících po operaci. Každé pacientce doporučujeme pravidelné roční kontroly na mamologických pracovištích (ultrazvuk prsů nebo mamograf).

zdravotní podprsenka

Speciální zdravotní podprsenku doporučujeme nosit nonstop po dobu 6-8 týdnů. Někdy bývá doporučeno nošení prsního pásu. Obojí – podprsenku i prsní pás – si můžete zakoupit u nás na klinice. Tato doba je důležitá pro fixaci umístění implantátů, proto prosím dbejte důsledně individuálních rad lékaře.

péče o jizvy

Rány po operaci jsou sešity vstřebatelnými stehy, jizvy jsou malé a hojí se obvykle bez problémů. Někdy tělo neumí šicí materiál vstřebat a snaží se ho vypudit ven. Okolí jizvy červená a pobolívá a steh je třeba vytáhnout. K péči o jizvy doporučejeme použít silikonový gel (např. Strataderm), který můžete zakoupit u nás nebo běžně v lékárnách.

pochybnosti - ihned nám dejte vědět

Pokud máte po zákroku jakékoliv pochybnosti (změna tvar, bolestivost, pálení/svědění, červenání, nevolnosti) ihned nás kontaktujte. Jsme tu pro vás a jsme připraveni pomoci.