Modelace poprsí

Pokud vás trápí povislá prsa (někdy též označovaná jako „vykojená“ prsa), ale vyhovuje vám jejich velikost (objem), pak je řešením plastická operace – modelace poprsí.

Naše zkušenost

Modelace pozvedne a zpevní poprsí, vždy však za cenu jizev. Jizvy se časem stávají méně nápadné, vývoj jizev je však individuální záležitostí a je nutno počítat s tím, že při bližším zkoumání jsou vždy do určité míry viditelné.

— dr. Trupar

Povislá prsa - ptóza prsů

V průběhu stárnutí dochází obvykle ke změně tvaru prsů. Na změně tvaru se podílí především gravitace, změna hmotnosti, těhotenství a kojení, ztráta elasticity kůže. Nejčastěji se k popisu tvaru u prověšení (ptózy) prsů používá třístupňová klasifikace – viz schéma.

ptoza-prsu-schema

Pokud jste nešťastná ze vzhledu povislých, povadlých a prázdných prsou nebo vám vadí jinak (například při sportu) je možné podstoupit modelaci prsou. Prsa se nezmenšují, ale pouze modelují (tvarují). Zjednodušeně řečeno se jedná o přesun dvorce s bradavkou nahoru a odstranění části kůže z prsu tak, aby se docílilo zpevnění. Někdy je modelace spojená s vložením prsních implantátů, které doplní objem žlázy, hovoříme pak o modelaci s augmentací.

plasticky chirurg mudr. Trupar

Jak probíhá zpevnění (modelace) prsou

Existuje mnoho operačních postupů upravujících tvar poprsí a jejich zpevnění. Volba postupu závisí na tvaru a velikostí prsů před operací a na šikovnosti, zkušenostech a erudovanosti plastického chirurga. Při modelaci prsou se odstraňuje přebytek kůže a vysouvají se prsní dvorce do normální polohy.  Velikost a směr jizev, které zůstávají po liftingu prsou, závisí na stupni poklesu a velikosti prsu.

U málo povislých prsů se prs zvedá odstraněním části kůže kolem prsního dvorce a jizva pak zůstává jen kolem bradavky. U více pokleslých prsů je třeba kůži odstranit nejen kolem dvorce, ale také v dolní části prsu (provádí se zároveň i zmenšování prsou). Jizva v takovém případě zůstává kolem prsního dvorce, od prsního dvorce dolů k podprsní rýze a v podprsní rýze. Modelace prsou  se provádí v celkové narkoze a hospitalizace trvá 1-2 dny.

Jizvy po modelaci

jizvy-po-modelaciZlepšení tvaru prsu, kterého se dosáhne operací je vykoupeno viditelnými jizvami na kůži prsu. Umístění jizev po modelaci závisí na použité operační metodě.

V případě menších modelací prsou je jizva minimálně okolo prsního dvorce, v případě větších modelací prsou je potom jizva situována vertikálně od prsního dvorce do podprsní rýhy a eventuelně i v podprsní rýze zevně od vertikální jizvy, či na obě strany (tzv. obrácené T).

Výběr operační techniky zpevnění poprsí a výsledné jizvy závisí na předoperačním nálezu u pacientky. V úvahu je potřeba vzít kvalitu kožního krytu, stupeň ptózy (poklesu prsů), objem prsů, velikost plánované redukce objemu atd.

Rekonvalescence po zákroku

Po operaci jsou přes kůži většinou vyvedeny odsavné drény, které se ponechávají zpravidla 1-2 dny dle množství odsávané krve. První pooperační den jsou prsy zpravidla ovázané elastickým obinadlem, které kompresí omezuje pooperační krvácení. Toto elastické obinadlo je obvykle druhý den vyměněno za elastickou podprsenku, které se nosí nonstop po dobu 6-8 týdnů. Během prvních 4 týdnů po operaci se doporučuje omezit fyzickou zátěž a sportovní aktivity. Doba rekonvalescence před návratem do práce je individuální, obvyklá doba rekonvalescence při nekomplikovaném průběhu je 1-2 týdny, většina pacientek je schopná návratu do práce za týden po operaci.