Zmenšení poprsí

Zákrok redukce – zmenšení prsou se provádí v případě, že máte veliká těžká prsa. Velká prsa jsou příčinou mnoha problémů – od překážky ve sportu, pocitu nepěkného vzhledu, obtíží s výběrem podprsenek a prádla až po nejzávažnější problém, kterým jsou časté a nepříjemné bolesti zad.

Naše zkušenost

Nadměrná prsa mohou být příčinou dlouhodobých bolestí zad, v takovém případě zákrok přinese významnou úlevu. U svých pacientek po zákroku také vidím změnu především psychickou, jsou šťastné.

— dr. Trupar

Problémy spojené s velkým poprsím

  1. bolesti zad, hlavy, ramen, krční a bederní páteře (důsledek vysoké váhy prsou a nesprávného držení těla)
  2. kožní vyrážky, ekzémy, zapařeniny (vytvářejí se v prostorách pod velkými prsy)
  3. překážka při sportovních a pohybových aktivitách
  4. nesnadný výběr spodního prádla a oblečení (problém koupit odpovídající velikost, ramínka podprsek se zařezávají do kůže)
  5. psychické problémy (nízké sebevědomí spojené s pocitem, že se necítíte pěkná)
  6. veliké roztažené prsní dvorce
plastika prsou

Před plastickou operací zmenšení prsů

Před zákrokem je nezbytné absolvovat konzultaci s plastickým chirurgem. Pokud lékař zákrok doporučí, naplánujete si termín operace. Termín zákroku je nejlépe plánovat týden po menstruaci, kdy jsou prsa méně prokrvena a tkáně jsou minimálně hormonálně ovlivněny a nezadržují vodu. Pokud jste kojila, doporučujeme vyčkat s operací minimálně 0,5 – 1 rok, dokud nejsou prsní žlázy a tělesná hmotnost stabilizované. Před zákrokem je třeba vyřídit si předoperační vyšetření a vyšetření prsů.

Plánujete další těhotenství/kojení?

V takovém případě doporučujeme se zákrokem počkat až po ukončení plánovaných těhotenství/kojení. Během těhotenství a při kojení dochází k objemovým i tvarovým změnám poprsí, které by mohly nepříznivě ovlivnit výsledek operace. Eventuelně by během operace mohlo dojít ke stížení nebo znemožnění kojení po zákroku.

Jak probíhá operace zmenšení poprsí

Plastická operace zmenšení prsou probíhá v celkové narkóze a trvá přibližně 2-3 hodiny, podle rozsahu. Během zákroku se odstraní nadměrné množství prsní tkáně. Nejčastěji je veden řez okolo prsního dvorce, pak svisle do podprsní rýhy a dále pokračuje v této rýze (tzv. řez ve tvaru obrácené kotvy). Provede se odstranění nadbytečné tkáně a vypnutí prsu. Zásadní částí zákroku je způsob přenesení dvorce a bradavky na nové místo. Existuje několik technik (metod) přenosu dvorce a bradavky.

Vertikální dvojstopka - metoda vhodná pro menší redukce. Řez je veden z místa nového dvorce v pásu k původnímu dvorci. Pás končí v oblasti podprsní rýhy a je oddělen od hlubokých struktur prsní žlázy. Pokračuje se redukcí prsní tkáně z obou stran a přenesením dvorce prostřednictvím nařasení horní části stopky. Zůstává zachováno nervové i cévní zásobení dvorce a bradavky z horních i dolních větví cév a nervů.

Horní stopka - jsou vedeny dva souběžné řezy z místa nového dvorce k původnímu dvorci. Krouživým řezem se oddělí dvorec od spodní části prsu a zůstává připevněný pouze na horní stopce, která je oddělena od žlázy. Prs se vertikálně rozřízne, odstraní se dostatek prsní žlázy a sešije se spodní část prsu. Nakonec se nařasí horní stopka a precizně se sešije okolí dvorce. Získáme tak výslednou jizvu ve tvaru kotvy.

Dolní pyramidová stopka – metoda, která neomezuje kojení. Stopka je připevněna širokou bazí v podprsní rýze a zužuje se nahoru směrem k bradavce (vytváří tak pyramidu). Dostatečně široká základna znamená dobré prokrvení a nervové zásobení prsu.

Single scar –  metoda s nejmenším množstvím jizev (jizva pouze kolem dvorce a směrem dolů k podprsní rýze). Operuje se na povrchu prsní žlázy a částečně pod ní, takže po operaci lze bez problémů kojit. Další výhodou této techniky je velmi malé riziko snížení citlivosti dvorce po operaci.

Po zákroku je pacientka hospitalizovaná na klinice, obvykle 1 noc. Po operaci jsou přes kůži většinou vyvedeny odsavné drény, které se ponechávají zpravidla 1-2 dny dle množství odsávané krve. První pooperační den jsou prsy zpravidla ovázané elastickým obinadlem, které kompresí omezuje pooperační krvácení. Toto elastické obinadlo je obvykle druhý den vyměněno za elastickou podprsenku, které se nosí nonstop po dobu 6-8 týdnů.

Rekonvalescence po zákroku

Během prvních 4 týdnů po operaci se doporučuje omezit fyzickou zátěž a sportovní aktivity. Doba rekonvalescence před návratem do práce je individuální, obvyklá doba rekonvalescence při nekomplikovaném průběhu je 1-2 týdny, většina pacientek je schopná návratu do práce za týden po operaci.

Zmenšení prsou hrazené pojišťovnou

Často se setkáváme s dotazem, zda je možné nechat si zmenšit prsa „na pojišťovnu“. Ano je to možné, ne však u nás na klinice. U nás na klinice se vždy jedná o plně hrazený zákrok (platné ceny najdete v ceníku), nemáme uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Redukce poprsí patří mezi zákroky, které u pacientek s enormě velikými prsy (gigantomastií) a chronickou bolestivostí zad hradí zdravotní pojišťovna po schválení zákroku revizním lékařem. Zákrok je však možné absolvovat pouze na pracovištích, která mají smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

Máte-li zájem o zákrok hrazený pojišťovnou, pak se prosím obracejte například na pracoviště Fakultní nemocnice Brno Bohunice – Kliniku popálenin a rekonstrukční chirurgie, kde dr. Trupar také působí. Pro schválení zákroku ve FN Brno Bohunice revizním lékařem je třeba doložit vyšetření ortopedie, neurologie, rehabilitace a vyšetření prsů (+ doporučení plastického chirurga).