Výměna implantátů

Reaugmentace je operativní zákrok v celkové narkóze, při kterém jsou vyměněny prsní implantáty. Důvodem může být vada implantátu, pooperační komplikace, nevyhovující tvar související s prověšováním prsů, či přání pacientky změnit objem prsů.

Naše zkušenost

Čím větší implantáty si zvolíte u první augmentace, tím více problémů můžete očekávat u reaugmentace (atrofie podkoží a prsní žlázy, prověšení prsů, atd.)

— dr. Trupar

Kdy uvažovat o výměně prsních implantátů

Důvody pro výměnu implantátů jsou nejčastěji tyto:

 1. ruptura implantátu (prasknutí)
 2. kapsulární kontraktura
 3. nevhodně zvolená velikost či umístění implantátu
 4. fyziologická změna postavy a s ní související změna tvaru prsů
 5. preventivní výměna
 6. nespokojenost s výsledkem předchozí augmentace
plastická chirurgie Brno

Postup výměny implantátů - pokud je důvodem vada implantátu (ruptura, kapsula)

Pokud se objevil důvod pro výměnu implantátů, je třeba dojít k plastickému chirurgovi na konzultaci. Je-li podezření, že máte prasklý implantát nebo vytvořenou kapsulární kontrakturu, pak je nutné absolvovat nejpve vyšetření prsů (ultrazvuk s jednoznačným závěrem, nebo mamograf). S výsledkem vyšetření se objednejte na konzultaci k plastickému chirurgovi. Ideální je, pokud se můžete obrátit na lékaře, který vám dělal předchozí augmentaci. Ale není to nezbytně nutné, můžete se objednat i na jiné pracoviště. Výhodou však je, pokud dané pracoviště pracuje se značkou implantátů, které máte (a to hlavně v případě, kdy se na implantáty vztahuje záruka, kterou chcete uplatnit). Ke konzultaci si doneste:

 1. aktuální výsledek vyšetření prsů
 2. pas implantátů (nebo jiný doklad o vložených implantátech)

Plastický chirurg vyhodnotí nález vyšetření prsů a objektivní stav prsů. Je-li podezření na ruptupu nebo kapsulární kontrakturu důvodné, domluvíte si termín zákroku. Před reaugmentací je třeba vybrat nové implantáty. Zjišťuje se, zda jsou vaše implantáty v záruce a zda se záruka vztahuje na konkrétní vadu implantátu:

 1. stávající implantáty nejsou v záruce – pak si vyberete jakékoliv jiné implantáty, které bude hradit v plné výši, stejně jako reoperaci
 2. stávající implantáty jsou v záruce – je třeba respektovat záruční podmínky výrobce vašich implantátů, které byly platné v době, kdy vám byly implantáty vloženy (každý výrobce má jiné podmínky – při doložení pasu implantátů vám zjistíme konkrétní reklamační podmínky vašich implantátů a možnosti řešení)

REKLAMACE IMPLANTÁTŮ

 • Každý výrobce má svoje záruční podmínky
 • Řídíte se vždy záručními podmínkami platnými v době, kdy byly implantáty vloženy
 • U kapsulárních kontraktur se rozlišují 4 stupně tzv. Bakerovy stupnice (reklamace se obvykle vztahují pouze  3. a 4. stupeň)
 • Někteří výrobci povolují v rámci záruky výměnu obou implantátů
 • Záruka se vztahuje na IMPLANTÁTY, náklady na operaci je třeba uhradit (někteří výrobci přispívají v rámci záruky i na reoperaci)

Postup výměny implantátů - pokud je důvod jiný než vada implantátu

Jedná se o případy, kdy důvodem výměny implantátů není vada implantátu, a neřeší se tedy reklamační řízení s výrobcem implantátů. Nové implantáty hradí pacientka stejně jako náklady na reoperaci (operace, hospitalizace, narkóza).

Nevhodně zvolená velikost nebo umístnění implantátů

Naše pacientky si velikost implantátů a způsob umístění volí po dohodě s chirurgem při konzultaci, tedy se nestane, že by po zákroku byly s velikostí či umístěním nespokojené. U některé pacientky trvá delší dobu, než si „zvykne“ na novou velikost, ale vždy je v rozsahu, který si sama přála a vybrala. K reoperaci z tohoto důvodu tedy u našich pacientek nedochází. Pokud k nám přijde pacientka, která je nespokojená po zákroku na jiném pracovišti, případnou reaugmentaci si hradí v plné výši včetně nových implantátů.

Nespokojenost s výsledkem předchozí augmentace

Pacientka je nerozporuje velikost ani způsob umístění implantátů, přesto je s provedenou operací nespokojená. Pacientka si po dohodě s lékařem vybere nové implantáty, které si plně hradí. V případě nespokojenosti s výsledkem předchozí augmentace je otázkou konkrétních smluv o provedení zákroku předchozí augmentace a dohody s operujícím lékařem, zda bude reoperace posuzována jako reklamace. Náklady klientky se pak na jednotlivých pracovištích mohou lišit, někdo si účtuje provedení reoperace, narkózu, hospitalizaci a další náklady.

Fyziologická změna postavy a s ní související změna tvaru prsů a preventivní výměna

Jedná se o důvody ze strany pacientky, pacientka si plně hradí nové implantáty a reaugmentaci (částka za operaci, hospitalizaci, narkózu).

Pooperační komplikace a nutná reoperace

Je třeba respektovat fakt, že plastická chirurgie není exaktní věda a nelze tedy s jistotou zaručit bezproblémový průběh operace a nekomplikované hojení. Přestože se u nás důvody k reoperaci v souvislosti s pooperačními komplikacemi objeví pouze vyjímečně, nemůžeme je zcela vyloučit. Náklady související s řešením pooperačních komplikací nemohou být nárokovány jako reklamace, pacientky si je hradí samy, vždy bychom však takové případy řešili individuální dohodou a pacientce by byly účtovány pouze nezbytně nutné náklady.