Vyjmutí prsních implantátů

Důvody k rozhodnutí pro explantaci jsou různé, nejčastěji se jedná o možné zdravotní pooperační komplikace, vadu implantátu či nespokojenost klientky s tvarem po operaci prsou a to hlavně s odstupem času.

Naše zkušenost

Ženy mají často obavy, jaký bude výsledný vzhled prsu po vyjmutí implantátu. Vzhled prsou po explantaci závisí především na velikosti a způsobu uložení implantátu a také na elasticitě kůže.

— dr. Trupar

Jak dlouho operace trvá, jak je náročná?

Pokud není třeba odstranit vazivovou kapsulu okolo implantátu, je operace poměrně rychlá a trvá do hodiny operačního času. Operační čas prodlužuje vyjmutí prasklých implantátů, kdy odstranění volného silikonu může zabrat několik desítek minut. Bolestivost po operaci je minimální. V některých případech je nutné odstranit kapsulu okolo prsních implantátů v tomto případě se operační čas obtížně odhaduje, operace může být komplikovaná hlavně krvácením z velké ranné plochy, která odstraněním kapsuly vznikne.

Je operace - vyjmutí prsních implantátů - bezpečná?

Ano, v případě explantace bez kapsulectomie (odstranění kapsuly okolo implantátu) je zákrok rychlý a bezpečný, výskyt komplikací je minimální. Provádí se nejčastěji v celkové anestezii.

Co se stane po odstranění implantátů?

Dutina po odstranění implantátů obvykle zanikne, vazivová kapsula, která byla okolo implantátů se uvnitř „slepí“ jizevnatou tkání. Vzhled prsů bezprostředně po odstranění implantátů není ideální, v závislosti na elasticitě kůže, množství prsní tkáně a objemu odstraněného implantátu můžeme očekávat různě veliký stupeň prověšení prsů. Vzhled se však v následujících týdnech zlepšuje, kůže se retrahuje a v řadě případů je výsledný vzhled podobný předoperačnímu nálezu.

Kde je umístěna jizva?

K odstranění implantátů používáme zpravidla stejnou jizvu, která je na prsech po jejich zvětšení. Výjimku tvoří prsa zvětšená řezem v podpaží, v těchto případech k explantaci používáme jizvu v podprsní rýze, nebo okolo dvorce.

Jaké komplikace mohou nastat?

Při každé operaci hrozí tzv. obecná a specifická rizika. Mezi obecná rizika stejně jako pro všechny jiné operace patří riziko krvácení, zánětu, hnisání, špatného hojení, vzniku hypertrofických, či keloidních jizev atd. Mezi specifická rizika pak riziko vzniku seromu v dutině po implantátu, stranová asymetrie, prověšená prsa, atd.

Je po explantaci nutná další operace?

Záleží na výsledném vzhledu prsů. Pro většinu žen je vzhled prsů po explantaci v odstupu několika týdnů po operaci, během kterých dochází k retrakci kůže přijatelný. Pokud jsou prsa po explantaci 3 měsíce po zákroku, kdy je již vzhled prsů ustálený hodně prověšená, lze provést modelaci prsů. Modelaci lze realizovat i v jedné době spolu s explantaci prsů, doporučujeme však provést oba zákroky odděleně.