vpacene bradavky pred po (1)

Bradavky - korekce vzhledu

Vpáčené bradavky (ploché bradavky) jsou nejčastěji důsledkem chybného embryonálního vývoje prsní bradavky. Epitelová jamka se nezvedne a nepřemění se na prsní bradavku. Také mohou vzniknout v průběhu života ať už jako následek operací prsů nebo při zánětlivých či nádorových onemocněních prsou.

Lékař radí

S ohledem na skutečnost, že vpáčená bradavka může být následek zánětlivých či nádorových onemocnění prsu, je před zákrokem potřeba absolvovat mammologické vyšetření.

— dr. Trupar

Kdy uvažovat o úpravě vpáčených bradavek

O vpáčené bradavce hovoříme tehdy, když je centrální část prsního dvorce propadlá, místo toho, aby vyčnívala nad okolí. Vpáčená bradavka může být přítomna na jednom či na obou prsech, může být vrozená, nebo získaná.

Mezi příčiny vzniku vpáčené bradavky patří genetické faktory, kojení, lokální poranění, ptóza (pokles) prsu, karcinom prsu, záněty prsní žlázy, výrazná ztráta hmotnosti, atd. U některých žen lze vpáčenou bradavku dočasně vytlačit ven do přirozené polohy, v řadě případů to však není vůbec možné. Odhaduje se, že přibližně 10-20% žen se rodí s genetickou dispozicí ke vzniku vpáčené bradavky.

Rozlišujeme 3 stupně vpáčených bradavek

1. stupeň

Bradavka se spontánně vysune nad dvorec po masírování dvorce či jiné stimulaci a lze ji jednoduše manuálně vysunout tlakem prstů na okrajích dvorce. Kojení je v těchto případech možné bez větších potíží, vývody prsní žlázy nejsou výrazně zkrácené.

2. stupeň

Při větším úsilí lze bradavku vysunout nad okolí dvorce, nereaguje však na stimulaci, po manuálním vytažení nad úroveň dvorce se vždy vtáhne zpět. Vývody prsní žlázy jsou zkrácené, jsou přítomny vazivové pruhy, které vtahují bradavku dovnitř. Kojení je obtížné, někdy nemožné.

3. stupeň

Bradavka je trvale vtažená, její manuální vysunutí je velmi obtížné, nebo nemožné, vývody prsní žlázy jsou zkrácené, zúžené, nebo zcela uzavřené, kojení není možné.

Cena zákroku a operační výsledky

Cena operace vpáčených bradavek
oboustranná10.000,- Kč
jednostranná – 7.500,- Kč

Cena aplikace piercingu do bradavky:
oboustranná – 2.000,- Kč
jednostranná – 1.000,- Kč
V ceně není piercing.

Operační výsledky korekce vpáčených bradavek (fotky před – po) si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Všechny operace provedl dr. Trupar.

Jak zákrok probíhá

Operace se zpravidla provádí ambulantně v lokálním znecitlivění, dle přání klientky je však možné zákrok podstoupit i v analgosedaci, či v celkovém znecitlivění. Na korekci vpáčených bradavek existuje celá řada operačních postupů, některé postupy se snaží částečně šetřit vývody prsní žlázy, tyto postupy však nejsou spolehlivé a vedou často k recidivám.

Nejspolehlivější jsou chirurgické operační postupy, u kterých se zkrácené mlékovody a vazivové pruhy zcela přeruší. Estetický výsledek těchto zákroků je velmi dobrý, přerušení vývodů prsní žlázy však může znemožnit kojení.

Alternativou použitelnou u vpáčených bradavek 1.-2. stupně je fixace bradavky nad prsním dvorcem pomocí piercingu po dobu přibližně 3 měsíců, výsledný efekt však nebývá trvalý.

Plastická operace vpáčených bradavek - video

Rekonvalescence po zákroku

V pooperačním období je prsní dvorec zalepen sterilní krytím a bradavka je fixována v požadované poloze pomocí dočasných stehů. Kromě koupele ve vaně či v bazénu nebudete prakticky omezena v běžných aktivitách. Bolestivost není veliká, zákrok je klientkami dobře tolerován. Dočasné stehy se odstraňují cca za 2 týdny od zákroku.

Piercing do bradavky

V případě, kdy se jedná o 1. stupeň postižení, pak je možné provést vysunutí bradavky pomocí piercingu. Piercing je třeba ponechat v bradavce minimálně po dobu 3 měsíců. Řešení pomocí piercingu není ideální, neboť efekt může být pouze krátkodobý a pravděpodobnost, že se bradavka vrátí do původní zapadlé pozice je vysoká.

Aplikaci piercingu provádíme v ambulantním režimu. K zákroku je třeba přinést si vlastní piercing ideálně ve tvaru tyčinky přesahující rozměr bradavky na každé straně aspoň od 2 mm (měřeno bez uzávěru). Piercing si doneste v lahvičce s desinfekčním roztokem (nebo lihem).

piercing bradavek