• 28 PRO 16
  Vyšetření prsů

  Vyšetření prsů

  Někdy stačí málo a váš život se změní, rakovina prsů se objeví z ničeho nic. Při včasném odhalení nemoci je velká šance na vyléčení. Pravidelné preventivní vyšetření proto doporučujeme všem ženám, aby měly jistotu zdravých prsou. Povinně vyžadujeme vyšetření prsů před jakoukoliv plastickou operací prsů (augmentace, modelace, zmenšení, korekce vpáčených bradavek …). Vyšetření prsů provádějí akreditovaná mamografická centra. Seznam akreditovaných mamografických center v České republice najdete například ZDE.

  U žen do 45 let je vhodné preventivní ultrazvukové vyšetření (ultrasonograf). Jedná se o zobrazení orgánů ultrazvukem, které je založeno na schopnosti ultrazvuku procházet tkáněmi a odrážet se na jejich rozhraních. Odrazy (echa) lze registrovat a vyhodnocovat. Je to často používané vyšetření, pro ženu nenáročné a bezpečné. Uplatňuje se k posouzení velikosti, struktury a změn orgánů nebo ložiska. V mamodiagnostice ultrazvukové vyšetření vhodně doplňuje vyšetření mamografem. Utrazvukovové vyšetření, jako předoperační vyšetření před plastikou prsů, musí mít jednoznačný závěr, že je vše v pořádku. Pokud je závěr nejasný, je třeba doplnit vyšetření mamografem.

  U žen nad 45 let je vhodné preventivní vyšetření mamografem. Jedná se o rentgenové vyšetření prsu, metodu umožňující včasné zachycení nádorového růstu v prsní žláze. Provádí se na speciálním rentgenovém přístroji, mammografu, rentgenové snímky je oprávněn hodnotit jen zkušený a speciálně vyškolený lékař radiodiagnostik. K mamografickému vyšetření není třeba žádná příprava. V kabince si před vyšetřením odložíte oděv do půl pasu. Vyšetření není časově náročné. Vlastní výkon trvá asi 10-15 minut. Každý prs rentgenová laboratka osnímkuje ve dvou projekcích ze dvou směrů, celkově tedy čtyři rentgenové snímky. Při snímkování Vám bude prs vždy mírně stlačen mezi pracovní desky přístroje je to nezbytné pro dobrou kvalitu rentgenového snímku.

  Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním žen. V časném stádiu je i jedním z nejlépe léčitelných nádorových onemocnění.