Proces výroby

Výrobu implantátů značky NAGOR zastřešuje společnost GC Aesthetics. Společnost má více jak 35 letou zkušenost s výrobou implantátů. Vyrobí průměrně 75 000 implantátů ročně.  Převážně ruční výroba probíhá v britském Glasgow s několikastupňovou kontrolou. Do procesu výroby můžete nahlédnout ve videu níže uvedeném.

 

Typy a velikosti implantátů Nagor®

Nagor nabízí celkem 270 velikostí kulatých a anatomických implantátů. Více o různých typech implantátů, tvarech a velikostech se dozvíte na  internetových stránkách www.nagor.com

CoGEL® – řada anatomických gelů

– textura Nagotex®
– 9 typů tvarů báze a 90 variant velikostí
– 3 varianty výšky
– 3 varianty projekce
– plnění stabilní vysoce kohenzivní silikonový gel

Impleo® – řada kulatých gelů

– textura Nagotex®
– 38 možností v kulatém profilu
– plnění stabilní vysoce kohenzivní silikonový gel

Video - výroba silikonových implantátů Nagor

Dosažené certifikace

CE certifikát a označení CE se používá v rámci členských zemí Evropské unie. Znamená, že výrobce (nebo jeho zplnomocněný zástupce, osoba, která uvádí výrobek na daný trh) potvrzuje, že tento výrobek splňuje veškerné náležitosti přísných požadavků všech EU Direktiv, které se na daný výrobek vztahují. (CE = Conformité Européenne tj. evropské shody).

Prsní implantáty Nagor jsou vyráběny z dlouhodobého implantabilního zdravotnického silikonu dodávané z ISO 9001 zdroje. Prsní implantáty jsou označeny CE, Class III, zdravotnické produkty, zařízení, které je nejvyšší klasifikace podle směrnice ES zdravotnickým zařízením (93/42 /EHS). Splňují tedy nejvyšší úroveň testování a kvality v rámci Evropské unie.

Záruční podmínky implantátů Nagor® - Záruka GCA Comfort

 • Tato záruka se vztahuje na veškeré prsní implantáty Nagor implantované po 1.1.2009, které byly implantovány výhradně dle návodu na použití a to atestovaným a kvalifikovaným lékařem v souladu s uznávanými chirurgickými postupy a technikami. Na všechny dříve implantované se vztahují příslušné záruční podmínky platné v době implantace (dle výrobního čísla implantátu a data implantace vám konkrétní podmínky zjistíme u výrobce).

Záruka se VZTAHUJE na:

 1. případy potvrzené kapsulární kontraktury Baker stupeň III a IV v augmentační chirurgii
 2. případy potvrzeného prasknutí (tzv. kvalifikovaná ruptura)

Záruka se NEVZTAHUJE na:

 1. vyjmutí prsního implantátu z důvodu nespokojenosti s velikostí nebo estetickým výsledkem
 2. nežádoucí účinky jiné než deflace nebo ruptura
 3. nežádoucí účinky jiné než závažná kpsulární kontraktura
 4. implantáty vyrobené na zakázku
 5. implantáty, které nejsou v katalogu
 6. náklady spojené s operačním výkonem
 7. výměnů implantátů Nagor za implantát jiného výrobce
 8. jiné produkty

Postup reklamace implantátu

 • 1. Máte-li podezření na rupturu implantátu nebo kapsulární kontrakturu, je třeba nejprve absolvovat vyšetření prsů (ultrazvuk, mamograf).
 • 2. Najděte svou záruční kartu GCA (u starších implantátů pas implantátu nebo jiný doklad, na kterém je uvedeno LOT – sériové/výrobní číslo implantátu) a doklad s datem operace.
 • 3. Objednejte se na konzultaci k plastickému chirurgovi (na tuto konzultaci je nutné donést doklad od implantátů a výsledky aktuálního vyšetření prsů)
 • 4. Lékař (plastický chirurg) vyšetří poprsí a s ohledem na výsledek mamologického vyšetření prsů případně navrhne reoperaci.
 • 5. Po provedené reoperaci se vyjmutý implantát odešle na reklamaci k výrobci.