Proč požadujeme předoperační vyšetření?

Vaše bezpečnost je pro nás prioritou! Všechny zákroky v plastické chirurgii jsou zatíženy operačním rizikem. Žádný lékař, ani žádné zdravotnické zařízení není schopno garantovat bezproblémový průběh operace a hojení. Rizika spojená s jednotlivými zákroky jsou vždy všeobecně chirurgická (krvácení, infekce, jizvy, …), rizika spojená s formou anestezie a dále specifická rizika pro konkrétní operaci. Pro minimalizaci rizik je potřebné, aby byl operatér dobře seznámen s Vašim zdravotním stavem. Za tímto účelem je potřeba provést některá předoperační vyšetření.

Kdy si vyřídit předoperační vyšetření

Výsledky předoperačního vyšetření nesmí být starší 14 dnů před dnem provedení zákroku. Vždy doporučujeme zajistit si předoperační vyšetření včas. Myslete na to, že i váš praktický lékař může mít třeba dovolenou, a proto se na předoperační vyšetření objednejte s dostatečným předstihem.

Kde si vyřídit předoperační vyšetření

Nejlepší variantou je absolvovat interní předoperační vyšetření u vašeho praktického lékaře, který zná podrobně váš dlouhodobý zdravotní stav. Obvykle je to také finančně nejméně náročná varianta. Je-li k vaší operaci vyžadováno vyšetření prsů, pak je třeba obrátit se na vybrané mamologické pracoviště.

Pokud se z různých důvodů nemůže obrátit na svého lékaře, můžete se obrátit na libovolné pracoviště interní ambulance. V Brně doporučujeme například MUDr. Jiřinu Höklovou působící na Poliklinice Dobrovského (tel. 541 425 233).

Rozsah vyšetření pro zákroky v lokální anestezii

K plastické operaci víček, plastické operaci uší (otoplastice), liposukci, transplantaci tuku, operaci vpáčených bradavek, potřebujete:

VYŠETŘENÍ KRVE V ROZSAHU: krevní obraz, mineralogram, jaterní testy, glykemie, Quick (INR), APTT
Výsledky nesmí být starší než 14 dnů před provedením operace.
V případě tumescentní liposukce požadujeme i vyšetření EKG.
V případě operace vpáčených bradavek potřebujete navíc vyšetření prsů (do 45 let ultrazvuk, nad 45 let mamologické vyšetření).

Rozsah vyšetření pro zákroky v celkové anestezii

U pacientů do 40 let věku, jinak zdravých (ASA I. + ASA II.)
– je dostatečným dokladem interní předoperační vyšetření praktického lékaře, které obsahuje:
• Anamnézu, klinické vyšetření, Ekg s popisem
• Základní laboratorní vyšetření (urea, ionty, jaterní testy, moč + sediment, krevní obraz, koagulaci, KS)
• Závěr: zda je pacient schopen operace v celkové anestezii

U pacientů starších 40 let nebo mladších s chronickým onemocněním ASAIII
– je třeba konziliární vyšetření interním lékařem, even. dalšími specialisty dle povahy chronického onemocnění. Toto vyšetření musí obsahovat:
• Anamnézu, klinické vyšetření, Rtg plic s popisem, Ekg s popisem
• Laboratorní vyšetření (urea, ionty, kreatinin, glykémie, cholesterol, celková bílkovina, jaterní testy, moč + sediment, krevní obraz, koagulaci, KS)
• Závěr: zda je pacient schopen operace v celkové anestezii a ev. s jakými riziky

V PŘÍPADĚ OPERACE PRSOU – augmentace, modelace, redukce, korekce vpáčených bradavek, gynekomastie – je nutno si zajistit vyšetření prsou. U klientek do 45 let stačí ultrazvuk, u klientek nad 45 let včetně se požaduje mamologické vyšetření. Vyšetření je možné absolovovat na akreditovaných mamologických pracovištích dle vašeho výběru.

plastika Brno
plastická chirurgie
mudr Trupar Evzen plasticky chirurg
augmentace mudr Trupar
plastická chirurgie Brno