pojisteni plasticka chirurgie

V plastické chirurgii, tak jako v ostatních medicínských oborech, nelze stoprocentně vyloučit riziko komplikací během plastické operace nebo v pooperačním období. Operační nebo pooperační komplikace, mohou znamenat nutnost revizního či korekčního operačního výkonu. Tyto následné výkony však nejsou zahrnuty v ceně primární operace a je třeba myslet na jejich případné finanční pokrytí.

Pojištění beautyprotect®

U estetických zákroků či plastických operací se může tělo pacienta/ky zachovat nestandardně a danou látku/materiál/zákrok nemusí tělo přijmout/akceptovat a tak mohou vzniknout tzv. nepředvídatelné komplikace. Beautyprotect® je pojištění, které hradí možné následné náklady při estetické nebo plastické operaci či zákroku. Klient se tímto produktem může před rizikem následných nákladů, které nepředpokládaně mohou nastat, může ochránit uzavřením pojistné smlouvy a pak případné další možné finanční náklady nese pojišťovna.

Kdy doporučujeme pojištění beautyprotect®?

Využít možnosti pojištění krytí neočekávaných nákladů spojených s následnými reoperaci doporučujeme určitě v případě plastické operace – augmentace (zvětšení poprsí) se silikonovými implantáty. Vzhledem ke skutečnosti, že během operace jsou do těla vkládány silikonové implantáty – cizí materiál – je s tímto zákrokem spojeno větší množství potenciálních komplikací. Navíc v případě případných reoperací pro pooperační komplikaci je zde riziko, že půjde o více než jen reoperační zákrok (např. u infektů, jeden zákrok, během kterého je třeba implantáty pro infekci odstranit z těla ven a následně s odstupem času druhý zákrok, kdy jsou do těla vloženy nové implantáty).

Částky za tyto reoperační výkony jsou vysoké (v podstatě stejné jako primární operace) a také pokud jsou odstraněny implantáty, je v případě znovuvložení implantátů použít implantáty nové. Určitě se vyplatí zvolit variantu „Pro jistotu“, která pokrývá náklady i na opakovanou reoperaci.

Jak sjednat pojištění beautyprotect®?

Pojištění pod označením beautyprotect® nabízí společnost Squarelife, která je nositelem rizika jako pojistitel. Squarelife Lebensversicherungs AG je životní pojišťovna se zaměřením na specifické produkty pro cílové skupiny. Jako lichtenštejnská pojišťovna může své produkty prodávat v rámci celé EU a i ve Švýcarsku.

Pojištění si můžete sjednat jednoduše on-line na stránkách www.beautyprotect.com

Na stránkách www.beautyprotect.com zároveň získáte podrobné informace o pojištění, variantách pojištění a kontaktní údaje na poskytovatele pojištění.