Bez důvěry se nedá operovat ...

Se svými pacienty jednám korektně, naslouchám jim a pečlivě zvažuji, zda plánovaná operace bude pro ně přínosem. U konzultace vždy zdůrazňuji rizika, která jsou s plánovaným výkonem spojena. Pacient má právo na dostatečné množství informací, aby se mohl správně rozhodnout. Operuji pouze v případě, kdy jsem přesvědčený, že pacient umí zvážit rizika zákroku s profitem, který mu může operace přinést. Důvěra musí být vzájemná, bez ní nelze operovat.

- Evžen Trupar

Evžen Trupar dnes ...

Evžen Trupar – atestovaný plastický chirurg provádějící široké spektrum operací plastické a estetické chirurgie – je vyhledávaným specialistou zejména na plastické operace prsů, plastické operace očních víček a plastické operace uší (otoplastika). Je průkopníkem tzv. mikrokanylové tumescentní liposukce v České republice – metody založené na odsávání tuku z podkoží pomocí kanyl velmi malého průměru (2mm) výhradně v místním znecitlivění.

Je členem v odborných společnostech:
Společnost plastické chirurgie
Společnost estetické chirurgie
Společnost popáleninové medicíny
Společnost pro využití laseru v medicíně

Nepřetržitě se dál vzdělává, účastní se aktuálních českých i světových konferencí a seminářů z oboru plastické chirurgie.

Jeho cesta k plastické chirurgii

„Po ukončení studia na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně jsem nastoupil do Úrazové nemocnice na Oddělení traumatologie a chirurgie, kde jsem získával první zkušenosti z chirurgie a traumatologie. Zde v této nemocnici jsem se setkal s plastickým chirurgem – doc. Janem Válkou, který ovlivnil můj další profesní vývoj. Doc. Válka mi pootevřel dveře do pomyslného světa plastické chirurgie, do specifické operativy v plastické chirurgii a protože jsem měl vždy blízko k výtvarnému umění, tak mi bylo poměrně záhy jasné, kterým směrem se chci dále profesně ubírat.

Na plastické chirurgii mně učaroval především specifický způsob operování s důrazem na detail a různorodost problémů, které je schopen dobrý plastický chirurg řešit. V Úrazové nemocnici jsem pracoval do atestace z všeobecné chirurgie a poté jsem nastoupi na Kliniku popálenin a rekonstrukční chirurgie do Fakultní nemocnice Brno – Bohunice, kde jsem se postupně seznámil s prací v oblasti popáleninové medicíny a plastické a rekonstrukční chirurgie. Na klinice pracuji s malým úvazkem dodnes. Během práce na klinice jsem se věnoval výuce studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, dokončil jsem úspěšně doktorský program postgraduálního studia na téma „Chirurgická terapie vitiliga“ a v rámci plastické a rekonstrukční chirurgie jsem se věnoval výzkumným projektům, především uzávěrům rozsáhlých defektů měkkých tkání u pacientů s dekubity.“

Vystoupení v médiích

ČESKÁ TELEVIZE – vystoupení v pořadu Sama doma 26.6.2009.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/409236100171013-sama-doma/

rozhovor liposukce

TV Polar – reportáž o transplantaci tuku v pořadu „LAJFSTAJL“ (od 2:55 min pořadu).
http://www.tvportaly.cz/lajfstajl/lajfstajl-19-5-2008

tv-polar-transplantace-tuku_400

TV Polar – reportáž o transplantaci vlasů v pořadu „LAJFSTAJL“ (od 5:20 min pořadu).
http://www.tvportaly.cz/lajfstajl/lajfstajl-7-4-2008

tv-polar-transplantace-vlas_400

Článek o liposukcích – časopis Toplife 10/2011 strana 86,87.
http://itoplife.cz/toplife/2011_10/toplife.pdf

toplife-clanek_400

Rozhovor s výherkyní soutěže o prsní implantáty Petrou Kroupovou pro portál www.atraktivni.cz
http://www.atraktivni.cz/clanek/rozhovor-s-vyherkyni-souteze-o-prsni-imlantaty-zdarma-s-klinikou-laurea

atraktivni-cz-rozhovor_400

Videoprofil lékaře pro kliniku LLC (kde dr. Trupar působil do 05/2015)

videoprofil-pro-llc_400

Rozhovor pro portál Plastická-chirurgie.info.
http://www.plasticka-chirurgie.info/novinky/bez-duvery-se-neda-operovat

Fat-graftign, metoda přenosu tuku – Rozhovor pro portál Plastická-chirurgie.info
http://www.plasticka-chirurgie.info/novinky/fat-grafting-metoda-prenosu-tuku

Článek o plastice dolních víček – jak vybrat operatéra; pro portál Plasticka-chirurgie.info
http://www.plasticka-chirurgie.info/novinky/rozhovor-s-mudr-evzenem-truparem-ph-d-z-brna-na-tema-plasticke-operace-dolnich-vicek

Vzdělání a certifikace

2010 – Ph.D. – Lékařská fakulta, MU Brno
2006 – atestace z plastické chirurgie
2001 – atestace z chirurgie I. stupně
1998 – MUDr. – Lékařská fakulta, MU Brno

Pracovní pobyty a stáže

Klinika plastické a estetické chirurgie, Fakultní nemocnice U svaté Anny, Brno
Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
Klinika plastické chirurgie, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha
Welbeck Hospital, Londýn
Akademikliniken, Stockholm
Clinique Elysée Montaigne, Paříž – Macrolane training
Ospendale Carlo Forlanini, Řím – 8 Videocourse on nasal & facial surgery „The Italian Way to Facial Plastic Surgery“
ECAMS Congress2013-Barcelona

Publikace

V.A.C. při léčbě rozsáhlých defektů, Milada Franců, Evžen Trupar, Petr Šin, Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 1. vyd.. Praha: Geum, 2007, s. 26-27. ISBN: 978-80-86256-50-4

Novinky v estetické plastické chirurgii, Evžen Trupar, Pavel Brychta, Forum medical. 2004, č. 1, s. 4-9. ISSN: 1212-2696

Lokalizovaný podtlak při léčbě ran,  Franců M., Trupar E., Hojení ran 2008, roč. 2, č. 1, s. 23. ISSN: 1802-6400

Nitrodřeňové hřebování tibiálními hřeby Medin, Palarčík J., Veselý R., Trupar E., Rozhledy v chirurgii, 2000 Apr;79(4):188-91.

Záchrana končetiny ohrožené chronickou kritickou ischemií kombinovaným výkonem, Zálešák, B., Tošenovský, P., Trupar, E., Menšík, I., Tomečka, J., Šimek, M., Bulletin HPB chirurgie 2003, 11:25-28 ISSN 1210-6765

Nové poznatky medicínského výzkumu ve vztahu k léčbě chronických ran, Brychta P., Franců M., Trupar E., Forum Medical, 2:4-9, 2004 ISSN 1212-2696

Face-lifting jako součást komplexní chirurgické rejuvenace obličeje, Brychta, P., Trupar, E., Sborník abstrakt, Celostátní sjezd plastických chirurgů 28. – 29. 5. 2004, Hradec Králové

Simultánní uzávěr ischiadického a trochanterického dekubitu téže strany fasciokutánním lalokem ze zadní strany stehna, Trupar E., Brychta P., Franců M., Menšík I., Sborník abstrakt, 50, 2005 ISBN 80-239-4340-5

Chirurgická léčba poruch pigmentace kůže, Trupar E., Brychta P., Komárková J., Sborník abstract: XI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP, Brno 12.-14.10.2005, ISBN 80-210-3842-X

Combination of Surgical Face-lifting and CO2 Laser Resurfacing – Our Clinical Experience, Brychta P., Trupar E., Cosmetics&Medicine 5/2005, Moscow

Simultaneous coverage of ipsilateral ischial and trochanteric pressure sores–a case report., Trupar E, Mensik I, Francu M., Acta Chir Plast. 2006;48(3):93-6.

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů V.A.C. při léčbě rozsáhlých defektů, Franců, M., Trupar E., Šín P. Sborník abstrakt z V. celostátního kongresu České společnosti pro léčbu rány Pardubice, 26. – 27. 1. 2007

Surgical treatment of vitiligo – our experience, Trupar E., Brychta P., Mensik I., Sborník abstrakt, 12th Congress of the European Burn Association (EBA), Budapest 12-15.9.2007

Přehled chirurgické léčby vitiliga, TRUPAR, E.; BRYCHTA, P. Čas lék čes 2009; 148: 129-131

Chirurgická léčba vitiliga transplantací nekultivovaných autologních melanocytů – naše zkušenosti, TRUPAR, E.; BRYCHTA, P.; KOMÁRKOVÁ, J. Dermatologie pro praxi 2010; 4/4: 217-220